COVS

In memoriam Jac Smits

Op 6 december j.l. is ons lid Jac Smits, in de volksmond ook wel “de Smeed” genoemd overleden. Meer dan 51 jaar was Jac  een trots lid van onze vereniging. Nadat hij de fluit in de wilgen had gehangen bleef zijn betrokkenheid bij de vereniging groot door bijvoorbeeld  mee te helpen aan de renovatie van ons clubhuis en vooral door met grote regelmaat onze clubavonden te bezoeken. Hij legde graag een kaartje, genoot van het maken van een kwinkslag  en was een vriendelijke man. Wij wensen zijn vrouw Gerry en de familie veel sterkte toe.

‘Van de Voorzitter’ (31)

In de 31e ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Het is de tijd van de donkere dagen.Het is de tijd dat de Sint het land heeft verlaten en de kerstman is gekomen. Huiselijke gezelligheid en kaarsen. De half 3 wedstrijd snel affluiten want anders is het donker.

Nieuwsbrief
Eind november verscheen onze nieuwsbrief in de inbox van onze leden. Een nieuw en leuk onderwerp vond ik de wedstrijdverslagen. Collega-scheidsrechters doen verslag van een SAO-lid. Op deze manier krijg je een wedstrijdverslag door de ogen van een collega-scheidsrechter. Een mooi initiatief dat hopelijk nog vele wedstrijdverslagen oplevert.

Scheidsrechtersbegeleider
In de praktijk gebeurt het ook dat wij bij collega’s kijken en daarna de meest opvallende zaken bespreken.In mijn praktijk in Zondag G krijg ik te maken met een andere wijze van rapportage. Bij een wedstrijd meldde zich voor de wedstrijd een scheidsrechtersbegeleider die  vertelde dat hij over mijn presteren een rapportage zou maken. Daarbij vroeg hij ook aan mij of hij tijdens of na de wedstrijd contact mocht hebben over wat hij had waargenomen. Ik vertelde dat ik dat zeer op prijs zou stellen na de wedstrijd. Over de rust had ik gemengde gevoelens omdat ik mijn eigen rituelen heb, dus zei ik 5 minuten en géén seconde langer onder de randvoorwaarde dat het positief-kritisch moest zijn. Het moet uiteindelijk iets toevoegen voor het restant van de wedstrijd. Het werd een geweldig positieve ervaring. In de rust was het kort en opbouwend, na de wedstrijd konden we met de momenten vers in het geheugen, zaken terughalen en bespreken. Deze scheidsrechtersbegeleider, dhr. Hooghoff, is wat mij betreft een voorbeeld van “hoe het zou moeten”. Een positief-kritische nabeschouwing met tips, iemand die eenzelfde beleving bij de wedstrijd heeft gehad als ik. Met zijn tips kan ik verder en word ik beter. Dit is volgens mij een prachtig voorbeeld hoe het bedoeld is.

Het Technisch Weekend 2019 staat weer voor de deur
De commissie van het Technisch Weekend heeft wederom een zorgvuldige voorbereiding achter de rug. De bekende locatie in Westerbergen is weer de locatie van het TW2019 en er staat weer een gevarieerd en uitdagend programma. Ik denk dat we ons onvoldoende beseffen welke inspanningen het kost om dit evenement voor te bereiden en tijdens het weekend zelf het programma in goede banen te leiden.  Het vraagt dan ook nog de nodige flexibiliteit om een programmawijziging in te passen. De inschrijving kwam dit jaar langzaam op gang. Dit riep allicht de vraag op: hoe is het met het enthousiasme voor het TW2019 binnen de SAO? Goed durf ik te stellen, maar de tijd dat er 40 leden meegaan ligt ver achter ons. Maar namens de leden die meegaan wil ik jullie als commissie alvast op voorhand bedanken dat jullie het TW2019 mogelijk hebben gemaakt.

Leren als bestuur
Als bestuur is het niet leuk om fouten of foutieve inschattingen te maken. Je wilt alles goed doen, maar gelukkig zijn ook wij mensen en maken we fouten. Tijdens onze ledenvergadering hebben we een foutieve inschatting gemaakt bij de huldiging. Daarover hebben we in de aansluitende bestuursvergadering gesproken. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, welke besluiten nemen we en hoe voorkomen we dit in de toekomst. In onze technische commissie werden we geconfronteerd met de wijze van communicatie binnen deze commissie. In de volgende bestuursvergadering zullen we onze geleerde lessen met elkaar bespreken.

Tijdens de algemene ledenvergadering kwam de “veldgesteldheid” ter sprake. Ik heb een afspraak gemaakt met de gemeente. Dit was een goed en verhelderend gesprek. Daar werd mij ook te kennen gegeven dat deze wijze van bespreken werd gewaardeerd en dat “onderlangse  pogingen om de veldgesteldheid te verbeteren” mensen in verlegenheid brengt en slechts een ad hoc oplossing biedt. We trainen in een park, waarbij een onderhoudsbudget hoort voor een park. Leuk dat de bosjes worden gesnoeid zeg ik dan maar, maar voor ons scheidsrechters is maar één ding belangrijk en dat is een goed, gelijkmatig, regelmatig gemaaid en geprikt veld. Dat betekent dat we met de gemeente en de andere sportverenigingen in het park een beleidsplan moeten opstellen. Alleen op deze wijze kunnen we invulling geven aan een structurele oplossing voor de “veldgesteldheid”. Dit vraagt tijd en geduld, maar de belangrijkste voorwaarde is aanwezig, namelijk bereidheid om hieraan te werken. Deze week heeft de gemeente opdracht gegeven om ons veld in week 50 te bezanden.

Presentatie van docent politieacademie
Het was een goed bezette workshop, waarin Henk van de Belt het onderwerp “weerbaarheid” doortrok van het werkgebied van de politie naar het werkgebied van de scheidsrechter. Ik ben erg blij dat Henk een grote groep toehoorders had. Naast SAO-leden mochten we ook een club-scheidsrechters verwelkomen. Ik hoop dat hun enthousiasme voor een nog grotere opkomst zorgt bij de volgende workshops. Ik was helaas vanwege werk verhinderd en heb dus snel navraag gedaan bij de aanwezige leden. Ik kreeg terug dat de rollenspellen erg aan de beeldvorming hebben bijgedragen. Voor een verslag en de foto’s verwijs ik naar onze site.

Voetbalemotie
Er is toch niets mooier dan de voetbalemotie tussen twee dorpsclubs. Ik ben opgegroeid met de emotie tussen Eerbeekse Boys en Loenermark. Tijdens het 90-jarig jubileum van Loenermark werd dit maar weer eens prachtig verwoord door bestuursleden die als geen ander weten hoe dit leeft. Jaap Holdijk, voorzitter van Loenermark, heeft vorig jaar tijdens het 90-jarig jubileum een gevoelige snaar geraakt bij Eerbeek. Hij vertelde tijdens de receptie bij Eerbeek dat Loenermark opkeek tegen Eerbeekse Boys. In alles leek Eerbeek groter, maar… Als Jaap op de A50 rijdt staat op het bord van Rijkswaterstaat Loenen boven Eerbeek. Een heerlijk gevoel.

Je voelt hem al aankomen, tijdens de receptie bij Loenermark vertelde Erik Hafkamp  mooie anekdotes en hij kwam een prachtig cadeau overhandigen. Hij geeft het oude bord van Rijkswaterstaat cadeau aan Loenermark, want Rijkswaterstaat heeft onlangs een nieuw bord geplaatst langs de A50. Je raad het al Eerbeek staat nu boven Loenen. Kijk zelf maar eens als je nu op de A50 rijdt wie boven wie staat, heerlijke humor.

De evenementenkalender

  • 15 december: Kerstbingo
  • 21 december: Klaverjassen en jokeren
  • 2 januari: Nieuwjaarsreceptie

Voor mij persoonlijk zijn de donkere dagen een tijd van genieten en een tijd van bespiegelingen. Heerlijk om de Kerstdagen door te brengen met dierbaren. Hoe is het afgelopen jaar gegaan? Was het wat ik mij er van had voorgesteld? Nu ik daar zo over heb nagedacht: wat betekent dit voor 2019? Ik hoop onder andere heel veel positieve, respectvolle en sportieve voetbalemotie!

Namens het bestuur wens ik jullie fijne feestdagen en een goede start van 2019!

Met sportieve groet, 
René Beijen 

Het bericht ‘Van de Voorzitter’ (31) verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

Arbitragecongres 'Hé scheids...' in district Oost

Locatie Dans- en Partycentrum Rouwhorst Ootmarsumsestraat 9 7572 AA Oldenzaal Telefoonnummer: 0541515736 Bekijk op de kaart:Google Maps NL Iedereen op arbitragegebied van het District Oost is welkom; primair onze eigen leden van de COVS, daarna de niet-leden die bv in verenigingsverband actief zijn. Zij kunnen op 12 januari kennismaken met de COVS en op de grote Informatiemarkt met de scheidsrechtersverenigingen kennis maken en lid worden! Meld je aan via de aanmeldlink van de KNVB: https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13262750

Nieuw Clubblad

Beste Lezer,

Er is weer een nieuw clubblad uit!

 

lees ‘m hier!

Veel leesplezier,

de Redactie

Spelregelvragen SAO Apeldoorn ronde 10

Donderdag 6 december stond de tiende ronde van de interne spelregelcompetitie op het programma. Bekijk hier de vijf spelregelvragen en de antwoorden.

Vraag 1
Een wedstrijd moet worden verlengd met een strafschoppenserie. Wat is er bepaald omtrent de eerste toss?

A. De winnaar van de eerste toss begint met het nemen van de eerste strafschop.
B. Met de eerste toss wordt door de scheidsrechter het doel bepaald waarop de strafschoppen genomen gaan worden.
C. De winnaar van de eerste toss mag kiezen of zijn ploeg de eerste of tweede strafschop neemt.
D. De winnaar van de eerste toss mag kiezen op welk doel de strafschoppen worden genomen.

Vraag 2
Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een indirecte vrije schop?

A. Een speler trapt naar een wisselspeler die tijdens het spel het speelveld betreedt.
B. Als de bal in het spel is spuwt een speler vanuit het speelveld naar een tegenstander die buiten het speelveld staat.
C. Een speler maakt zich schuldig aan het gebruiken van grove, beledigende taal richting scheidsrechter.
D. Een speler trapt met een te hoog geheven been naar de bal en raakt daarbij met zijn voet een tegenstander.

Vraag 3
Tijdens een luchtduel raken zowel een aanvaller als de doelman van de tegenpartij geblesseerd na een botsing. Er is geen overtreding begaan, maar de scheidsrechter fluit af en staat verzorging toe op het speelveld. Hoe moet de scheidsrechter handelen als de verzorging heeft plaatsgevonden?

A. Hij laat de aanvaller buiten het speelveld wachten op een teken om het speelveld weer te betreden nadat het spel weer met een scheidsrechtersbal is hervat op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
B. Hij laat de aanvaller buiten het speelveld wachten op een teken om het speelveld weer te betreden nadat het spel weer met een scheidsrechtersbal is hervat op de plaats van de botsing.
C. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
D. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats van de botsing.

Vraag 4
Een verdediger, die naast zijn eigen doel buiten het speelveld is behandeld voor een blessure, staat naast het doel klaar om in te vallen en ziet dat de bal zijn doel in dreigt te rollen. Zonder toestemming rent hij het veld in en weet met een sliding nog net te voorkomen dat de bal in het doel gaat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. De scheidsrechter fluit af en toont de verdediger een rode kaart wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld en het voorkomen van een doelpunt en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen werd afgefloten.
B. De scheidsrechter fluit af en toont de verdediger een gele kaart wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld en laat het spel hervatten met een strafschop.
C. De scheidsrechter fluit af en toont de verdediger een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en laat het spel hervatten met een strafschop.
D. De scheidsrechter fluit af en toont de verdediger een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn, het dichtst gelegen bij de plaats van de overtreding.

Vraag 5
Na een duel  raken twee tegenstanders geblesseerd en hebben beide verzorging nodig. Een van deze spelers wordt direct door zijn trainer gewisseld voor een klaarstaande wisselspeler. Wat moet de scheidsrechter doen als hij vond dat bij het duel geen overtreding werd gemaakt?

A. Hij staat de wissel van partij A toe en laat de speler van partij B op het speelveld blijven.
B. Hij laat beide spelers het speelveld verlaten en laat daarna het spel hervatten. Vervolgens geeft hij de speler van partij B toestemming om weer mee te doen en bij de eerstvolgende onderbreking laat hij de wisselspeler van partij A toe.
C. Hij laat partij A wisselen en laat de speler van partij B het veld verlaten. Nadat het spel hervat is geeft hij de speler van partij B toestemming om het veld weer te betreden.
D. Hij laat beide spelers het speelveld verlaten en laat daarna het spel hervatten. Bij de eerstvolgende onderbreking laat hij de wisselspeler van partij A toe en de speler van partij B.

Antwoorden:

1

2

3

4

5

B

C

C

C

C

Het bericht Spelregelvragen SAO Apeldoorn ronde 10 verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

Spelregelvraag van de week (7 december 2018)

Tijd voor de spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vorige vraag had C moeten zijn: Omdat de doelman wel als zodanig herkenbaar is. hoeft het spel niet te worden onderbroken. De scheidsrechter wacht dus tot het is onderbroken en geeft dan beide spelers een waarschuwing door het tonen van een gele kaart.

Wil je eerdere vragen + antwoorden teruglezen? Klik hier.

Spelregelvraag van de week (7 december 2018):

Tijdens een wedstrijd tussen ploeg A en ploeg B krijgt een speler van ploeg B in de 80e minuut tweemaal een gele kaart. De eerste gele kaart wordt getoond voor het ten val brengen van een tegenstander, de tweede omdat de speler geen respect toont voor de arbitrage. De correcte spelhervatting is een: 

A. strafschop

B. indirecte vrije trap

C. directe vrije schop

D. scheidsrechtersbal

Laat onderstaand het volgens jou juiste antwoord weten!

13 december training, pubquiz en hapje&drankje lief-en-leed-pot

Op donderdag 13 december is de vierde pubquiz van dit seizoen. De pubquiz begint rond 21.45 uur in het GRC-clubhuis. Vooraf kan er van 20.00 – 21.15 uur worden getraind. Bovendien wordt er vanuit de lief-en-leed-pot voor een hapje en drankje gezorgd. Een leuke avond dus op 13 december!

Het is alweer het vijfde seizoen dat de maandelijkse pubquiz wordt georganiseerd. De afgelopen seizoenen waren zeer geslaagd. Na tweemaal duo M & M (Marco Oosting en Marcel Bellinga) en eenmaal Heer & Meester (Carim Mesbah en Bart Pleiter) won afgelopen seizoen het zogenoemde ‘Bierteam’ (Paul Lips, Wouter Wiersma en Meine Groefsema). Dit seizoen leiden Wouter Wiersma en Thom Winkel de pubquiz.

Met pen en papier
Na een quiz via kahoot op de mobiele telefoon introduceerden Bart en Carim afgelopen seizoen een andere opzet. Wouter en Thom handhaven die opzet en daarom wordt de pubquiz ook dit seizoen gewoon lekker ouderwets met pen en papier gehouden.

Teams
Samen is leuker dan alleen! Ga jij de competitie individueel aan of in een team? Dit is geheel aan jezelf. Leukste is denken wij om in teams van drie personen mee te doen. Om mee te spelen voor de jaarprijs dien je elke keer mee te spelen onder dezelfde naam. Maar natuurlijk kun je ook alleen of een enkele avond meedoen. Elke avond/ronde is er een leuke prijs te winnen! Vorige maand wonnen Dogan, Bart en Mauricio. Wie gaan er nu met de hoogste eer vandoor?

Noteer alle data van de pubquiz in je agenda: 13 december, 21 februari, 22 maart, 18 april en 23 mei. Elke keer vanaf 21.45 uur in het GRC-clubhuis.

Tot 13 december!

Spelregelvraag week 49 2018

Spelregelvraag week 49 2018 Wacht even tot de quiz geladen is.
Als de quiz niet laadt, probeer dan de browser nogmaals te laden. Let er op, deze pagina gebruikt javascript. De browser moet javascript ondersteunen. Als de quiz niet laadt, klik hier om opnieuw te proberen. Vraag 1De doelverdediger spuwt tijdens het spel vanuit zijn eigen strafschopgebied, maar buiten het doelgebied, naar een aanvaller die achter de doellijn staat. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Wat beslist de scheidsrechter?AA. De doelverdediger wegzenden en een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de bal was, toen het spel werd onderbroken.BB. De doelverdediger wegzenden en een strafschop voor de aanvallende partij.CC. De doelverdediger wegzenden en een scheidsrechtersbal op de doellijn ter hoogte van de aanvaller.DD. De doelverdediger wegzenden en een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de doellijn ter hoogte van de aanvallerVraag 1  Het antwoord had B moeten zijn: Zie pagina 47 van het spelregelboek. Spuwen van een tegenstander is altijd rood. Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding tegen een tegenstander buiten het speelveld, dan wordt het spel hervat met een strafschop als dit een overtreding is waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend. Dus strafschop (pagina 51 onderaan). Er is nog 1 vraag te beantwoorden. Terug Grijze blokken zijn reeds beantwoord. 1 Terug U bent klaar met vragen vraag Uw score is Juist Fout deels juist De quiz is nog niet afgerond. Als u nu deze pagina verlaat, wordt uw score niet bewaard. Correct Answer You Selected Not Attempted Final Score on Quiz Attempted Questions Correct Attempted Questions Wrong Questions Not Attempted Total Questions on Quiz Question Details Results Date Score Tip Time allowed minutes seconds Time used Answer Choice(s) Selected Question Text Alle vragen beantwoordMeer oefenen!Probeer het nog een keer!Dat is niet slecht!Goed gedaan!Perfect!

Kerst Inn 2018 gaat NIET door!

Beste lid/donateur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende belangrijke informatie.

Dinsdagavond is de ontspanningscommissie bijeengekomen om te vergaderen over de Kerst Inn die gepland stond voor vrijdag 14 december aanstaande. Vanwege het aantal inschrijvingen heeft de ontspanningscommissie besloten om de Kerst Inn NIET door te laten gaan.

We betreuren dat we tot dit besluit hebben moeten komen, doch zagen helaas geen mogelijkheid om de Kerst Inn alsnog doorgang te laten vinden. We onderzoeken de mogelijkheden om in het komende voorjaar of begin van de zomer een nieuwe feestavond te organiseren voor de leden en donateurs van onze vereniging. Verdere informatie hierover zal te zijner tijd volgen.

De leden die zich hebben ingeschreven en reeds het entreegeld hebben overgemaakt op onze rekening, zullen dit geld begin volgende week teruggestort krijgen op hun rekening.

We danken de mensen die zich hebben ingeschreven voor hun interesse en wensen daarnaast iedereen alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij een lid van de ontspanningscommissie of via onze secretaris: secretaris@covsgouda.nl

Met vriendelijke groet,
De ontspanningscommissie.

Het bericht Kerst Inn 2018 gaat NIET door! verscheen eerst op Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken.

Beltona Cup

Beste SDO leden, Een maand geleden is een gedeelte van de Beltona Cup binnen de regie van de SDO gekomen. De Beltona cup is een bekertoernooi voor teams van onder de 21 jaar. Deze cup is ontstaan om beloften teams meer ruimte te geven voor ervaringen.  Dit geldt ook voor junior scheidsrechters, om hen te laten wennen aan ...

Verslag Sinterklaas feest SDO 2018

Verslag Sinterklaas feest SDO 2018. Van afgelopen Donderdag 22 november. Vol verwachting klopt ons hart, het is donderdagavond, scheidsrechters avond, waar normaal de heren na de training aan het bier zitten, is het vanavond tijd voor de kinderen.. !! Na het welkomstlied wat volgens zwarte piet iets uitbundiger mocht, dansen en sprongen de kinderen in ...

Update…Technisch Weekend 18,19 en 20 januari 2019. Uitnodiging nu ook uitgedaan naar Arnhem, Nijmegen en Winterswijk

Beste leden van de COVS groepen Winterswijk, Arnhem en Nijmegen. Graag nodigen wij jullie uit voor het Technisch Weekend. Dit weekend wordt georganiseerd door de technische commissie van de SDO en zal plaatsvinden op 18, 19 en 20 januari 2019. Het wordt een weekend van verschillende activiteiten. Denk hierbij aan trainingen, spelregels, quizzen, etc. Dit gehele weekend is ...

Oliebollenactie

De oliebollenploeg gaat weer bakken in ons clubhuis De Keurkamp aan de Keurkampstraat!

Door het grote succes van voorgaande jaren gaan we er nog steviger tegenaan om oliebollen te bakken. Dit jaar geen nee meer verkopen. Voor een ieder zullen genoeg oliebollen te koop zijn! Bestel ze tijdig bij de DSV&O, geniet en denk aan het sportieve jaar terug met betrekking tot de arbitrage.

Op zondag 30 december 2018, onder het genot van een natje en een oliebol, bent u vanaf
15.00 uur van harte welkom in ons clubhuis aan de Keurkampstraat om de bestelde oliebollen/
appel­beignets zelf op te halen. Tot 18.00 uur is ons clubhuis geopend.

De oliebollen kosten dit jaar € 0,70 per stuk, de appelbeignets kosten € 1,- per stuk,
en de sneeuwballen € 1,30 per stuk/4 voor € 5,-.

Vraag nu aan zoveel mogelijk familieleden, kennissen, vrienden, collega’s om oliebollen/appel­beignets van de DSV&O te kopen! De opbrengst komt ten goede aan de vereniging. Graag onderstaande invulstrook inleveren bij Piebe Zwier (06-45102995) en direct afrekenen.
E-mailen kan ook naar pk.zwier@home.nl

Gebruik onderstaande link voor het word bestand of kopieer het onderste formulier en plak het in de e-mail naar Piebe en vul het formulier in.

Inleveren graag vóór 26 december 2018

We rekenen op een hoge verkoop en hopen u allen op 30 december 2018 in ons clubhuis te mogen ontmoeten.

Klik hier voor het word bestand:
Oliebollenactie 2018

Ondergetekende :

Naam :……………………………………………………………………………………………………..

Aantal oliebollen met krenten :……………………………………………………………..

Aantal oliebollen zonder krenten :……………………………………………………………….

Aantal appelbeignets  :…………….……………………………………..……………

Aantal sneeuwballen :………………………………………………………………………..

Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst U en uw partner worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze Nieuwjaarsactiviteit.   WAT: Nieuwjaarsbijeenkomst met stampotbuffet en aansluitend gezellig samenzijn.   WAAR: Arnhem, kantine van de voetbalvereniging Arnhemse Boys, sportpark De Schuytgraaf, Marasingel 251.    WANNEER: Vrijdag 4 januari 2019 om 18.30 uur. U bent welkom vanaf 18.15 uur.     BIJZONDERHEDEN: Na het buffet is […]

Donateurslijst

Alcides Mvv

www.alcides.nl

twitter - Alcides1907

facebook - Mvvalcides

sv Blokzijl

www.svblokzijl.nl

twitter - SVBlokzijl

facebook - SvBlokzijl

DESZ

www.desz.nl

twitter - SVDESZ

facebook - sportverenigingdesz

De Weide

www.vvdeweide.nl

twitter - deweide

facebook - vvdeweide

vv Dwingeloo

www.vvdwingeloo.nl

twitter - vvdwingeloo

facebook - vvdwingeloo

sc Emmeloord

www.scemmeloord.nl

twitter - scemmeloord

facebook - scemmeloord

Flevo Boys

www.flevoboys.nl

twitter - flevoboys

facebook - FlevoBoys

SC.Genemuiden

www.sc-genemuiden.nl

twitter - scgenemuiden

facebook - Sportclub-Genemuiden

sv Giethoorn

www.svgse.nl

geen twitter

facebook - voetbalgiethoorn

vv Havelte

www.vvhavelte.nl

twitter - vvhavelte

facebook - voetbalvereniging.havelte.3

H.O.D.O.

www.hodo.nl

twitter - svhodo

facebook - svhodo

vv Hollandscheveld

www.vvhollandscheveld.nl

twitter - vvHollveld

facebook - vv Hollandscheveld

HZVV

www.hzvv.nl

twitter - hzvv

facebook - HZVVvoetbal

vv IJhorst

www.vvijhorst.nl

geen twitter

facebook - vvijhorst

vv Kuinre/

www.vvkuinre.nl

geen twitter

facebook - vvkuinre

MSC Meppel

www.mscmeppel.nl

twitter - MSCMeppel

facebook - msc.meppel

FC Meppel

www.fcmeppel.nl

twitter - FCMeppel

facebook - FCMeppel

Olde Veste'54

www.oldeveste.com

twitter - oldeveste

facebook - Olde-Veste

fc Oldemarkt

www.fcoldemarkt.nl

twitter - FCOldemarkt

facebook - voetbalvereniging.fcoldemarkt

vv Olympia'28

www.olympia28.nl

twitter - olympia28"

facebook - Olympia'28

vv Oranje Zwart

www.vvoranjezwart.nl

twitter - VVOranjeZwart

facebook - VoetbalverenigingOranjeZwart

vv R.K.O.

www.ruttenkomtop.nl

twitter - vvRko

geen facebook

sc Rouveen

www.scrouveen.nl

twitter - scrouveen

facebook - scrouveen

vv Ruinerwold

www.vvruinerwold.nl

twitter - VVruinerwold

facebook - vvruinerwold

vv Scheerwolde

www.vvscheerwolde.nl

twitter - vvScheerwolde

facebook - VV Scheerwolde

vv Staphorst

www.vvstaphorst.nl

twitter - vvstaphorst

facebook - VVStaphorst

vv Steenwijk

www.vvsteenwijk.nl

twitter - VVSteenwijk

facebook - VV-Steenwijk

vv Steenwijker Boys

www.steenwijkerboys.nl

twitter - steenwijkerboys

facebook - v.v.SteenwijkerBoys

sv Steenwijkerwold

www.svsteenwijkerwold.nl

twitter - svstwold

facebook - svSteenwijkerwold

SVBS'77

www.svbs77.nl

twitter - svbs77

facebook - svbs77

SVN'69

www.svn69.nl

twitter - Svn69Nijeveen

facebook - voetbalkanjersvanSVN69

vv Tollebeek

www.vvtollebeek.sportlinkclubsites.nl

twitter - vvtollebeek

facebook - vvtollebeek

vv Uffelte

www.vvuffelte.nl

twitter - vvuffelte

facebook - vvuffelte

sv VENO

www.sv-veno.nl

twitter - svVENO

facebook - svVENO

sv VHK

www.svvhk.nl

twitter - svvhk1954

facebook - SV-VHK

Vitesse'63

www.vitesse63.nl

twitter - Vitesse63

facebook - Vitesse63

vv Wacker

www.vvwacker.nl

twitter - wackerDeWijk

geen facebook

vv Willemsoord

www.vvwillemsoord.nl

twitter - VVWlive

facebook - vvwillemsoord

vv Zuidwolde

www.vvzuidwolde.nl

twitter - zuidwoldevv

facebook - VV-Zuidwolde

ZZVV

www.zzvv.nl

twitter - ZZVV_nl

facebook - ZZVVZuidwolde

Nog niet alle twitter-accounts zijn teruggevonden, ontbrekende kunnen per mail doorgegeven worden naar smomeppel@gmail.com (update 10-01-2017)

Nog geen donateur en toch belangstelling ?

Neem dan contact op met een van de bestuursleden voor meer informatie.

IN MEMORIAM

 

In Memoriam

Lid in de orde van Oranje-Nassau

Jacobus Cornelis Cardol

Co

Op 9 november 2018 overleed Jacobus Cornelis Cardol, 74 jaar jong. De laatste jaren woonde hij samen met zijn vrouw Lenie aan het Foksdiep in Wieringerwerf. In zijn hart was hij een echte Kreileroorder, alleen uit praktische overwegingen ging hij in een ander dorp wonen.  Na een heel kort maar heftig ziekbed is Co, nadat hij afscheid had genomen van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, veel te vroeg overleden.

Co had nog zoveel ideeën, hij wilde nog zoveel doen voor zijn buurtbus, hij had samen met anderen dit prachtige alternatief voor het openbaar vervoer opgezet. Tien jaar lang heeft hij de planning gedaan voor alle vrijwilligers. Wat was het moeilijk om afstand te nemen van zijn hobby, zelfs op zijn laatste dagen moesten nog lijsten worden gedraaid voor de buurtbus. Maar wat was er een indrukwekkend eerbetoon aan Co van alle chauffeurs van de buurtbusvereniging voor de uitvaartdienst.

Vele jaren heeft Co gewerkt bij van Heerde Staalbouw, te Wieringerwerf, hij kon als de beste lassen. Toen het bedrijf verhuisde naar Harlingen, is Co gaan werken aan het onderhoud van de Afsluitdijk, vaak vertelde hij over de kokers in de sluizen waarin hij werkte. Tot enkele maanden geleden vroeg men hem nog om advies.

Sinds 1977 was Co lid van de scheidsrechtersvereniging Schagen-Den Helder eo. Hij was hier 21 jaar secretaris, hij nam het initiatief voor clubblad Het Signaal.Als scheidsrechter was Co vooral zichzelf, hij was ook op het voetbalveld nadrukkelijk aanwezig, vooral verbaal. Doordat hij ook actief was bij spelregelwedstrijden, kende hij de regels van het spel beter dan wie dan ook.
Samen met Lenie heeft hij ook veel werk verzet bij de organisatie van spelregelwedstrijden, voor seniorenteams en jeugdteams.
Lenie en Co waren acht jaar lang verbonden aan het spelregelteam. De Nederlandsche kampioenschappen met het team in 2014, 2015 en 2016 zorgden voor een gouden randje.

Terecht werd Co door de COVS op 28 april 2009 beloond met de gouden scheidsrechter, dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van onze scheidsrechtersvereniging Schagen-Den Helder eo.  En of dit nog niet genoeg was, werd Co tijdens dezelfde ledenvergadering volkomen terecht benoemd tot erelid van onze club. Wat was hij blij en trots met deze benoeming.

Een dag later werd Co naar het gemeentehuis gelokt voor een ingelaste vergadering, achteraf was daar niets van waar. Maar wat was hij trots toen hij de werkelijke reden hoorde.
Een koninklijk onderscheiding, niet alleen voor zijn verdienste voor de COVS, maar ook voor de gemeenschap in de Wieringermeer.  Co werd benoemd als  Lid in de orde van Oranje-Nassau, wat was je trots, blij en emotioneel .
Toen op Koninginnedag de plaatselijke muziekvereniging een aubade bracht , vanwege de koninklijke onderscheiding, en afsloot met het Wilhelmus, werd duidelijk welke emoties dit bij Co hadden losgemaakt. Heel mooi om mee te maken.

Co en Lenie hebben samen met hun kinderen heel veel meegemaakt, vooral het overlijden van hun zoon Andre was een zwarte bladzijde in hun leven. Dat kan en wil je nooit vergeten, daarom was het zo mooi en emotioneel bij de afscheidsdienst dat er  op een stoel een roos lag ter nagedachtenis aan Andre.

Co, je hebt heel veel betekend voor de COVS en de scheidsrechtersvereniging Schagen-Den Helder en eo.
Dank voor alles wat je hebt gedaan, je was een boegbeeld voor onze club, wat zullen wij jou missen.
Maar vooral Lenie, de kinderen en kleinkinderen, jullie missen je maatje, vader en opa nog veel meer. Heel veel sterkte met de verwerking van dit verlies, hij was voor jullie veel meer dan een boegbeeld.

Namens alle vrienden van de COVS:

Heel veel sterkte met dit onverwachte verlies.

 

Kees van Noorloos

 

 

The post IN MEMORIAM appeared first on Schagen-Den Helder.

Uit de PZC: Van de Ketterij over beslissing Gozübüyük: heb wel eens een fietser in het veld gehad

Van de Ketterij over beslissing Gozübüyük: heb wel eens een fietser in het veld gehad

HET LAATSTE WOORD

GOES – Het was een bijzonder moment gisteren in de wedstrijd Feyenoord-PSV. Bij een 2-1 stand krijgt PSV’er Hirving Lozano de kans om er 2-2 te maken. Precies op dat moment wordt er een tweede bal vanuit de tribune in het veld gegooid. Het spel wordt vervolgens stilgelegd en de kans gaat in rook op. Harold van de Ketterij, de hoogst fluitende Zeeuwse scheidsrechter, schijnt zijn licht op het moment.

Heeft scheidsrechters Gozübüyük goed gehandeld bij dit incident?
De regels zeggen dat wanneer het spel wordt gehinderd door invloed van buitenaf, het spel moet worden stilgelegd. Dit deed hij prima, al was de timing natuurlijk bijzonder lullig voor PSV. Het spel moet vervolgens hervat worden met een scheidsrechtersbal. Ik kon het in de samenvatting niet goed zien, maar ik begreep dat Mark van Bommel klaagde over de scheidsrechtersbal. Hij zei dat de bal eigenlijk direct naar de keeper van Feyenoord gegooid werd. Als dat inderdaad zo is, dan heeft hij absoluut een punt. Het spel had zeker hervat moeten worden met een officiële scheidsrechtersbal, waaraan beide partijen konden deelnemen.

Hebt u zelf wel eens iets dergelijks meegemaakt?
Ik heb het wel eens meegemaakt, maar dan op een heel andere manier. Ik floot ooit een wedstrijd in Breda, waarin er opeens fietser het veld in kwam gereden. Dit was eerder een baldadige dan een doelbewuste actie om het spel te verstoren. Dat was gisteren natuurlijk wel het geval. Bij mijn wedstrijd werd er ook niet een directe scoringskans ontnomen. Wat er gisteren gebeurde was alles bij elkaar best uniek. En erg ongelukkig voor PSV natuurlijk.

Worden dit soort incidenten en beslissingen uitgebreide nabesproken onder scheidsrechters.
Absoluut. Reken er maar op dat dit morgen in Zeist besproken wordt. Het zijn zeldzame gebeurtenissen, maar het is belangrijk dat er als scheidsrechters zijnde een lijn wordt getrokken in zulke gevallen. Op mijn niveau (tweede en derde divisie) komen we ook geregeld samen om bijzondere gebeurtenissen te bespreken, zij het minder vaak dan bij het hoogste niveau.

Is het erg lastig om het middelpunt te zijn van zulke discussies?
Nouja, je hebt natuurlijk liever niet dat het al te vaak gebeurd. Maar ja, het hoort er gewoon bij als scheidsrechter. Als je een faliekant verkeerde beslissing hebt genomen, kun je er ook maar beter eerlijk over zijn. Ik probeer er in ieder geval altijd van te leren. Ik ben blij dat er bij mijn wedstrijden vaak gefilmd wordt. Het geeft me een mooie kans om ook eens naar mijn houding te kijken bijvoorbeeld. Hoe stel ik me op, waar sta ik opgesteld, dat soort zaken. Maar zoals ik zeg, je moet niet te vaak het hoofdonderwerp zijn.

 

Bron: PZC, 3 december 2018

 

Pagina's