COVS

Nieuw lid

Wij (her)verwelkomen ons nieuwe lid Edwar Holvast.

Onderwerp: Groepen: Leden

Bierteam winnaars pubquiz 2017-2018

Het zogenoemde bierteam heeft de pubquiz 2017-2018 gewonnen. Na 8 rondes bleken zij de meeste punten te hebben verzameld. Wouter Wiersma, Paul Lips en Meine Groefsema namen de prijzen (mooie sportboeken) blij in ontvangst. Heren, van harte! Paul en Wouter gaven vervolgens enthousiast aan volgend jaar als quizmasters te willen fungeren. We zijn benieuwd naar de vragen die zij ons gaan voorschotelen! Klik hier voor het overzicht van alle winnaars van afgelopen jaren.

Vlnr Wouter, Meine en Paul

De 8e ronde was door Bart Pleiter en Carim Mesbah weer creatief ingevuld. Zo moesten de deelnemers zich buigen over handtekeningen van bekende mensen, logo’s van voetbalclubs, voetballers met snorren, songteksten en enkele cryptisch omschreven plaatsnamen. Drie teams behaalden gezamenlijk de 1e plaats. Bart en Carim, dank voor het verzorgen van de pubquiz dit seizoen!

De laatste pubquiz werd gehouden in het sportcafé bij het universitair sportcentrum in Groningen, tijdens het etentje van de trainingsgroep. Het ‘Bourgondisch buffet’ viel in de smaak en de ongeveer veertig aanwezigen beleefden een gezellige avond.

Op 29 en 31 mei zijn de laatste trainingen van dit seizoen. Vanaf donderdag 5 juli begint seizoen 2018-2019 met de wekelijkse zomertrainingen.

 

Spelregelvraag van de week (25 mei 2018)

Tijd voor een nieuwe spelregelvraag van de week, de 410e alweer. Het antwoord op de vorige vraag had C moeten zijn: Zie het overzichtje van overtredingen binnen en buiten het speelveld – februari 2018 onder 3. De bal is in het spel en een wisselspeler begaat buiten het speelveld een overtreding tegenover een wedstrijdofficial, dan volgt er een vrije schop op de zijlijn het dichtst bij de plaats  waar de overtreding plaatsvond. De persoonlijke straf voor het spuwen (de meest smerige overtreding) is het tonen van de rode kaart.

Wil je alle eerdere vragen + antwoorden teruglezen? Klik hier.

Spelregelvraag van de week (25 mei 2018):

Een speler plaatst zichzelf tussen een tegenstander en de bal. De bal is niet binnen speelbereik en de speler tracht op deze wijze de tegenstander op correcte wijze van de bal te houden. Hij maakt bij deze actie wel contact met zijn tegenstander. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?

A. Hij laat doorspelen, want hij mag op deze wijze verhinderen dat de tegenstander de bal kan spelen.

B. Hij kent een indirecte vrije schop toe voor het op onreglementaire wijze de tegenstander te belemmeren de bal te spelen.

C. Hij kent een directe vrije schop toe, omdat hier sprake is van een overtreding die gepaard gaat met contact en dan wordt deze bestraft met een directe vrije schop of strafschop

D. Hij laat doorspelen, want lichamelijk contact is ook geoorloofd bij het belemmeren van de tegenstander om de bal te spelen ook al is deze niet binnen speelbereik.

Laat onderstaand het juiste antwoord weten.

Mooie woorden bij een passend afscheid

Woensdag 16 mei 2018 was de uitvaart van Jan Peter.Het was een emotioneel afscheid, maar ook puur.Als SMO waren wij goed vertegenwoordigd bij deze uitvaart, iets wat ons als bestuur ook goed doet.

Voorzitter Jan Gerbers heeft ook namens de SMO gesproken op de uitvaart.Mooie woorden, met uiteraard de link naar het fluiten en Jan Peter zijn taken in het bestuur van de SMO. Jan vond het goed dat we via de website zijn tekst met jullie delen.

Jan Peter, een bijzonder mens, een mooi mens is niet meer

 

Beste familie, vrienden & bekenden, collega scheidsrechters,

Ik neem u graag even mee naar een artikel in de Steenwijker en de Meppeler Courant van afgelopen week door Bert Kuiper met als titel: “in memoriam Jan Peter Kremer (51)”
Op de bijgeplaatste foto is een indrukwekkend moment weergegeven: op sportpark ‘De Boschkamp’ wordt door de F-pupillen als eerbetoon aan Jan Peter een minuut stilte in acht genomen. 16 kleine voetballertjes staan in veel te grote witte broekjes rond de middencirkel. Groen witte shirts reiken haast tot de knieën van de kleine talentjes. Handjes langs de zij of keurig voor het lichaam bij elkaar gebracht. Het hoofd gebogen. Een symbolische buiging als laatste groet.

Jan Peter stond niet zo graag in de schijnwerpers. Al die aandacht. Hij kneep er ook in alle stilte tussenuit, afgelopen vrijdag. Maar ik weet zeker dat wanneer hij, net als ik, bij het zien van deze beelden een traan over zijn wangen had voelen lopen. Zo mooi. Zo puur.
Ik weet niet precies hoe en wanneer deze kinderen Jan Peter hebben ontmoet en hoe goed ze hem kenden. Ik weet wel dat Jan Peter bij mensen vaak een onvergetelijke indruk maakte. Bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Toen ik afgelopen vrijdag mijn jongste dochter (zij is 8) probeerde uit te leggen waarom ik zo verdrietig was, reageerde zij met: “O, was dat die aardige meneer met die dikke blauwe trui aan? Die het zo koud had?”. Ze had Jan Peter vorig jaar een keertje gezien toen we een bestuursvergadering bij mij thuis hadden. Een half jaar later wist ze hem dus nog heel goed te herinneren!

Maar ook als scheidsrechter maakte JP indruk. Zijn talent voor het fluiten bleef ook bij de KNVB niet onopgemerkt. Hij toonde begrip voor getoonde emoties door spelers. Hij floot misschien niet altijd conform de richtlijnen van de KNVB, maar wist de wedstrijden op zijn eigen markante wijze altijd tot een goed einde te brengen. JP was een scheidsrechter tegen wie je als speler ook iets mocht zeggen zonder meteen een gele kaart te ontvangen. Maar… dan moest je als speler ook niet vreemd opkijken dat scheidsrechter Kremer je vervolgens van ongezouten repliek bediende! “Alsof jij zo lekker staat te spelen!” of “Als je nou die grote bek van je niet houdt dan zal ik zorgen dat je de komende weken de wedstrijden vanaf de zijlijn mag bekijken!”

Jan Peter was een man die je overal tegen kon komen. Niet alleen in de winkelstraat of op het voetbalveld. Nee, ook gewoon bij je eigen voordeur! Had je een blessure, stond hij op de stoep om een kleine attentie namens de SMO te bezorgen. Of om een trainingspak aan je te slijten in het kader van een actie van de SMO. Of om een broodmand te bezorgen als dank voor geleverde inspanningen voor de SMO. “Ik reed toch deze kant op, dus dacht die lever ik meteen even bij Jan af” zei hij dan lachend.

Dat brood is trouwens een eigen leven gaan leiden. De kracht van een grap zit soms in de herhaling. Elke bestuursvergadering komt het krentenbrood van Jan Peter als standaard grap ter sprake. Wanneer het agendapunt “lief en leed” aan de orde is en we vinden dat een lid een kleine attentie verdient, vragen we ons altijd weer af waarmee we het betreffende lid het beste kunnen opbeuren. In koor roepen we dan altijd: “een krentenbrood” en kijken vervolgens Jan Peter aan. Niet dat er de laatste jaren ooit iemand een krentenbrood heeft gekregen en het is me nog steeds niet helemaal duidelijk of hij nu wel of geen liefhebber was van krentenbrood… de grap was altijd weer reden tot een uitbundige lach op ieders gezicht!

Jan Peter was begaan met de leden van de SMO. Tot op het laatst leverde hij hiervoor input. Op 29 april deed Jan Willem, onze secretaris, in de groepsapp melding van een blessure van Koos Hooijer. Koos had last van zijn middenvoetsbeentje en heeft daardoor een paar dagen thuis gezeten. Reactie van JP: “zeker iets aan doen!!!”. JP, ik vrees dat wij hebben verzuimd jouw suggestie op te volgen. De situatie van JP was toen al dusverre verslechterd dat niemand in het bestuur meer de opmerking over het krentenbrood durfde te maken…. Koos: sorry, maar aan JP heeft het zeker niet gelegen!

Binnen het bestuur hebben we een SMO telefoon. Dit nummer gebruiken onze donateursverenigingen wanneer ze een scheidsrechter zoeken voor een oefenwedstrijd. Na het overlijden van Bertus Spijkerman heeft JP deze taak op zich genomen binnen het bestuur. Soms was hij hele avonden bezig om scheidsrechters te vinden bij aangevraagde oefenwedstrijden. Uiteindelijk kreeg hij het altijd weer tijdig geregeld! Pas op 1 mei heeft JP deze telefoon uit handen gegeven. Hij kreeg het niet meer voor elkaar de berichtjes door te sturen aan één van ons…

Jan Peter was altijd positief. Ik heb jullie al iets verteld over onze bestuursvergaderingen. Voordat de vergadering begint delen we met elkaar wat we de afgelopen paar weken hebben beleefd. Dat kan iets zijn wat we op het veld hebben meegemaakt, maar ook iets uit de privé sferen. De ziekte van JP kwam natuurlijk vaak ter sprake. Maar bij welke specialist hij ook geweest was, en welk slecht nieuws hem ook was medegedeeld, JP bleef altijd optimistisch. Hij wist altijd wel weer ergens de kracht uit te halen om de strijd voort te zetten. Vol vertrouwen op een goede afloop. Soms misschien wel tegen beter weten in, maar JP zat nooit bij de pakken neer.

Zijn ziekte was ook geen reden om niet meer als scheidsrechter te acteren. Nee, zodra het maar weer enigszins mogelijk was meldde hij zich weer bij de KNVB en vroeg om een aanstelling. De conditie was prut, dus moest de aanstelling niet meer in de top van het amateurvoetbal plaatsvinden. Met het grootste gemak maakte JP de switch naar de onderste regionen. Ik heb daar altijd heel veel respect voor gehad. Maar ook die wedstrijden nam hij uiterst serieus. Een vrijwilliger gekleed in spijkerbroek en werkschoenen die dacht die middag als assistent scheidsrechter de vlag te gaan hanteren kreeg van scheidsrechter Kremer te horen: “Wat gaan we doen vriend? Je dacht toch niet dat je in zo’n outfit een wedstijd kan vlaggen? Zorg maar voor een trainingspak en sportschoenen en meld je vervolgens maar weer bij mij in de kleedkamer!”. En zo geschiedde…!

De conditie werd dus minder, maar de gedrevenheid was er niet minder om. De weerstand van zijn lichaam nam af, maar het plezier in het fluiten bleef. Maar zo vertelde JP: in de vijfde klasse is er toch geen hond die de spelregels kent, dus wanneer ik al eens een keer mijn wandelpassen moet versnellen, dan fluit ik daarna gewoon af voor een overtreding. Kan ik even uitrusten! En reken er maar niet op dat iemand zich afvroeg waarom deze scheidsrechter affloot. Nee, op het laatst kwam hij de middencirkel haast niet meer uit. “Geen probleem” verhaalde hij dan schaterlachend. “Dan blaas je gewoon wat harder op de fluit!”.

In het spelregelboekje van de KNVB staan 17 spelregels beschreven. Scheidsrechter Kremer was als de beste in het uitvoeren van spelregel 18, waarbij het gezonde boerenverstand en de kwaliteit van het spel voor alle spelers voorop stond. Het spel dient immers voorop te staan en niet het naleven van de regels. JP had soms zijn eigen regels. Alles met als doel de wedstrijd op een goede en leuke manier tot een eind te brengen.

Zijn wedstrijd is nu al ten einde gekomen. Geen blessuretijd voor JP. Je zou denken dat we nu pas aan de thee zitten. In de rust. Terugkijken op de eerste helft. Wisselen van speelhelft. Opladen voor de tweede helft. Maar nee. Het eindsignaal heeft al geklonken. Volgens de reglementen duurt een wedstrijd minstens 90 minuten, maar je weet bij geen enkele wedstrijd hoeveel effectieve speeltijd jou is toebedeeld. Vandaar dat ik het credo op de rouwkaart ook van harte onderstreep: Geniet van gisteren, Droom van morgen, Leef vandaag!

Beste JP, we missen je nu al…

Mededelingen bestuur COVS Nederland

Het bestuur van COVS Nederland heeft in de maanden maart en april in alle districten een gesprek aan gegaan met de COVS groepen in het zogenaamde 'Rondje langs de velden'. Vanuit het VCN waren voorzitter Pol Hinke, secretaris Pieter-Jan Janssen en de districtsafgevaardigde hierbij aanwezig.

 

Met het doel van de COVS in het achterhoofd werd hier gesproken over samenwerking en communicatie. Het doel van de COVS is dat elk lid van de COVS binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats wekelijks een COVS-training moet kunnen bezoeken, regelmatig zijn spelregelkennis moet kunnen bijhouden, minstens drie keer per jaar een thema-avond of technische activiteit moet kunnen bezoeken om zijn kennis en vaardigheden up-to-date te houden, een plek heeft waar hij zijn ervaringen kan uitwisselen, zijn verhaal kwijt kan en waar hij gesteund wordt na vervelende incidenten en ervaren dat zijn belangen worden behartigd bij de KNVB en in de voetbalwereld. De COVS is zichtbaar en een lidmaatschap heeft een meerwaarde voor elke scheidsrechter!

 

Door middel van samenwerking tussen de besturen van de lokale scheidsrechtersverenigingen en het landelijke bestuur gaan we de komende periode hier meer inhoud aan geven.

 

Modernisering COVS-website
Onze website www.covs.nl dient nodig vernieuwd te worden. Er wordt hierbij gedacht aan een moderne uitstraling, maar ook aan het toevoegen van enkele functionaliteiten. Graag zouden we hiervoor de tijdelijke of permanente hulp van onze leden inroepen, die dit samen met onze huidige webmaster goedkoper (en door de kennis van scheidsrechterszaken ook beter en effectiever) kunnen doen dan een extern bedrijf. Mocht je affiniteit hebben met het bouwen en onderhouden van een website en de COVS hiermee willen helpen, laat dit dan weten aan Pieter-Jan Janssen (secretaris@covs.nl).

 

Digitale blad De Scheidsrechter
De Scheidsrechter wordt digitaal verstuurd, maar wordt niet door alle leden ontvangen. Belangrijk is het daarom om tijdens het verschijnen van dit blad ook je spam te controleren. Anders is het blad ook te lezen via https://www.covs.nl/redactie/2016-02-21/blad-de-scheidsrechter. Op deze website vind je de link ook onder het tabblad "Wie zijn wij".

 

Vacatures in diverse commissies
Binnen COVS Nederland zijn de volgende commissies actief: Spelregels, Informatisering, Sponsoring en webshop, Werving en behoud, Technische zaken en toernooien en Media. Heb je belangstelling voor een rol in een van deze commissies stuur dan een mail naar de secretaris: secretaris@covs.nl, die zorgt dan dat het bij de betreffende portefeuillehouder terecht komt.

 

Landelijke commissie spelregels (LCS)
Gerti Schol is gestopt als lid van de landelijke commissie spelregels. Vanuit het district Oost is Paul Reijbroek (Arnhem) zijn opvolger. Het landelijk bestuur is Gerti zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de spelregels binnen de COVS. Tevens wensen we Paul veel succes en plezier toe bij zijn nieuwe rol.

 

NK spelregels voor de jeugd
Op zaterdag 2 juni 2018 zou in Apeldoorn het NK spelregels voor de jeugd worden gehouden. Doordat er echter maar twee aanmeldingen waren, heeft de LCS moeten besluiten om deze wedstrijd te annuleren.

 

Scheidsrechterscongres
Het congres van 20 januari 2018 in Assen (district Noord) is inmiddels geëvalueerd. De meeste bezoekers hebben deze dag als zeer waardevol beschouwd en ook de organisatie was tevreden over het verloop van deze dag. Natuurlijk zijn er wel verbeterpunten. Deze punten zijn naar voren gekomen uit onder andere de enquête die is afgenomen bij de bezoekers. Deze verbeterpunten worden verwerkt in het draaiboek voor het congres en zullen worden meegenomen bij de organisatie van de komende scheidsrechterscongressen.
Omdat geen district zelfstandig heeft aangegeven om komend jaar het congres te willen organiseren, is op de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018 besloten dat het landelijk bestuur hiervoor een district gaat benaderen.  De planning van de congressen in 2020 tot en met 2023 zal tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 8 september 2018 worden vastgesteld. Zodra er meer informatie hierover is, zullen we jullie hierover informeren.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wellicht hebben jullie gehoord dat op 25 mei 2018 de AVG, een vernieuwde versie van de privacywet, in werking zal treden. Dit heeft ook voor de COVS gevolgen, daar wij ook met jullie persoonlijke gegevens moeten werken. Het landelijke bestuur zal handige formats verzorgen die de lokale scheidsrechtersverenigingen kunnen gebruiken. Verder zijn wij als organisatie verplicht om jullie persoonlijke informatie vertrouwelijk te verwerken. Jullie kunnen er dan ook op vertrouwen dat wij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken. De privacyverklaring van COVS de Langstraat is onderaan deze website te vinden.

 

Samenstelling Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN)
Op de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018 hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het landelijke Verenigingsbestuur COVS Nederland. Jos Straver is benoemd als penningmeester en volgt hiermee Thon Harte op. Pieter-Jan Janssen neemt de functie van secretaris over van Hugo Jaspers. Tomy Klein Zieverink (Zuid 2) en Arthur Smits (Zuid 1) treden als districtsafgevaardigde toe tot het VCN.

De samenstelling van het VCN is nu als volgt:

 • Pol Hinke (voorzitter)
 • Pieter-Jan Janssen (secretaris)
 • Jos Straver (penningmeester)
 • Johan Suurd (afgevaardigde district Noord)
 • Frank Sanders (afgevaardigde district Oost)
 • Piet Tiggelaar (afgevaardigde district West 1)
 • René Kiebert (afgevaardigde district West 2)
 • Arthur Smits (afgevaardigde district Zuid 1)
 • Tomy Klein Zieverink (afgevaardigde district Zuid 2)

 

Overleg met KNVB
Binnenkort zal een afvaardiging van ons bestuur weer in overleg treden met de KNVB. De volgende onderwerpen worden hierbij door de COVS op de agenda gezet:

 • Regionale opleidingscentra arbitrage;
 • Week van de scheidsrechter;
 • Voortgang vernieuwing rapportage en beoordeling;
 • Minder contact tussen scheidsrechter en bestuursleden voor en na de wedstrijd door het gebruik van het Mobiele Digitale Wedstrijdformulier (MDWF);
 • Opheffen 4e klasse in West 2 en mogelijke consequenties voor de scheidsrechters;
 • Planning wedstrijden in Paasweekend in Zuid 2;
 • Afstemming KNVB-kalender en COVS-kalender met name voor activiteiten in de zomer- en winterstop,

 

Eventuele aanvullingen vanuit de verenigingen zijn welkom. Mocht je hiervoor punten hebben geef deze dan door aan het bestuur van je eigen scheidsrechtersvereniging.

 

Gesprek Tweede Kamerlid Lisa Westerveld
Als er geen spoeddebatten of andere dringende zaken tussen komen zullen COVS-voorzitter Pol Hinke en COVS-penningmeester Jos Straver op 20 juni 2018 Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) bezoeken. Zij wil met de COVS van gedachten wisselen over sportiviteit op de voetbalvelden en geweld tegen scheidsrechters.

 

Media
Ben jij onze vriend al op Facebook?
https://www.facebook.com/covsdelangstraat en https://www.facebook.com/soccerreferees

Volg jij ons al op Twitter?
https://twitter.com/COVSLangstraat en https://twitter.com/scheidsrechters

Mooie promotie voor Johan Hubers binnen betaald voetbal naar assistent-scheidsrechter 'senior'.

De KNVB heeft onlangs alle promoties bekend gemaakt van de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters die actief zijn in het betaald voetbal. Daarbij was er goed nieuws voor ons lid Johan Hubers, die bijna wekelijks actief is als assistent-scheidsrechter bij wedstrijden in de Eredivisie en Jupiler League. Hij promoveert van de groep 'assistent-scheidsrechter junior' naar de groep 'assistent-scheiddsrechter senior'. Een mooie beloning voor Hubers die meer dan 200 wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam heeft staan en regelmatig meetraint bij de SVA.

Mooie promotie voor Johan Hubers binnen betaald voetbal naar assistent-scheidsrechter 'senior'.

De KNVB heeft onlangs alle promoties bekend gemaakt van de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters die actief zijn in het betaald voetbal. Daarbij was er goed nieuws voor ons lid Johan Hubers, die bijna wekelijks actief is als assistent-scheidsrechter bij wedstrijden in de Eredivisie en Jupiler League. Hij promoveert van de groep 'assistent-scheidsrechter junior' naar de groep 'assistent-scheiddsrechter senior'. Een mooie beloning voor Hubers die meer dan 200 wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam heeft staan en regelmatig meetraint bij de SVA.

Verslag joker- en klaverjascompetitie

Afgelopen vrijdagavond werd alweer de laatste kaartcompetitieavond gehouden van dit seizoen. Bert Zwiers schreef een verslag van het joker- en klaverjasseizoen 2017/2018. Lees snel verder.

Een mooi seizoen waar op een ontspannen wijze werd gespeeld om zo hoog mogelijk te scoren. Van de deelnemers is over het algemeen te horen dat een kaartje leggen boven de prijzen en de competitie gaat. Dit seizoen was de opkomst wat wisselvallig. Soms zat de zaal vol, en andere keer was het wat zuinig wat betreft de opkomst. Oorzaken zijn hiervoor al gauw gevonden, bijvoorbeeld het slechte winterweer of evenementen voor de deelnemers op dezelfde avond.

Op deze laatste werd door de competitieleider de uitslag van het seizoen bekendgemaakt. De 1e prijs bij het Jokeren werd gewonnen door mevr. H. Beers. De 2e prijs ging naar mevr. R. v.d. Pijl en de 3e prijs naar mevr. J. Westhof. De 1e prijs bij het Klaverjassen werd gewonnen door dhr. T van Duren. De 2e prijs was voor mevr. A. Nijhof en de 3e prijs voor dhr. B. Zwiers. De deelnemers die de poedelprijs hadden, kregen een zelfgemaakte sleutelhanger die werd aangeboden door mevr. A. Nijhof.

Na de uitreiking waren er  lovende woorden voor organisator Marcel Zijlstra en werden de mensen achter de bar Henk v.d. Pijl en Arie Visch bedankt voor hun inzet. Een ieder werd een fijne vakantie toegewenst en hopelijk zien wij elkaar weer bij aanvang van het nieuwe seizoen op 21 september.

Het bericht Verslag joker- en klaverjascompetitie verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

De SAO heeft drie nieuwe gediplomeerde praktijkbegeleiders!

Met trots kunnen we mededelen dat gisteren (22 mei) drie van onze leden het KNVB-certificaat voor praktijkbegeleider hebben behaald. Bas ten Berge, Wim Klopman en Ronald Spoler wisten deze cursus met succes te voltooien, en mogen zich hiermee officieel praktijkbegeleider noemen.

Gedurende drie avonden werden zaken als coachgesprekken, coachrapporten en observeren behandeld. Ook moest er een spelregeltoets worden gehaald. Daarnaast waren een aantal stage-wedstrijden onderdeel van de cursus.

De leden zijn nu officieel bevoegd om SAO-III cursisten te begeleiden in de eerste stappen als scheidsrechter. Daarnaast zullen ze de KNVB of SAO ondersteunen in het begeleiden en coachen van scheidsrechters.

Website

de website is tijdelijk niet zichtbaar geweest

Aanstellingen SAO Apeldoorn week 21

Hier vind je de aanstellingen van de (assistent-)scheidsrechters van de SAO Apeldoorn voor deze week. Het gaat om de wedstrijden tot en met zondag 27 mei.

Donderdag 24 mei: 

Jan Langendonk 20:00 uur: DTS Ede 2 – DVS’33 Ermelo 3

 

Vrijdag 25 mei:

Pieter Siwabessy 19:00 uur: HZVV 8 – Walk Inn Boys 4
20:00 uur: HZVV 5 – Watergoor 5

 

Zaterdag 26 mei: 

Ferry van Ark 13:00 uur: Schalkhaar JO17-1 – ATC’65 JO17-1 Henk van den Beld 14:30 uur: Hoevelaken 1 – SV Otterlo 1 Melvin Brink 13:00 uur: WSV JO15-1 – Blauw Wit ’34 JO15-1 Jordin Brouwer 12:30 uur: NEC/FC Oss JO17-2 – Buitenveldert JO17-1 Rick van Bussel 12:30 uur: Epe JO17-1 – Nunspeet JO17-1 Johan van Gerrevink 12:15 uur: csv Apeldoorn 2 – Sparta Nijkerk 2 Gerard Jansen 14:30 uur: Hatto Heim 1 – ZAC 1 Wim Jeths 15:30 uur: MvR JO19-1 – SKV JO19-1 Youri Kuipers 14:30 uur: Quick ’20 JO19-1 – Hoogezand JO19-1 Erik Maat 14:30 uur: Harde ‘t 1 – EZC ’84 1 Fred van Meerkerk 14:30 uur: Leones JO19-1 – GVVV JO19-1 Muhamed Osman 13:00 uur: PEC Zwolle JO14-1 – Excelsior JO14-1 Evert Petersen 14:30 uur: Reaal Dronten 1 – WZC Wapenveld 1 Philip Ploeg 10:00 uur: SDC Putten JO15-1 – Warnsveldse Boys JO15-1 Jan Reijnen 14:30 uur: Waterwijk 1 – Cobu Boys 1 Gertie Schol 10:30 uur: csv Apeldoorn JO15-1 – Meern De JO15-1 Mursel Söner 14:30 uur: Den Ham VR1 – Zelos VR1 Remon Tulen 11:30 uur: DVS’33 Ermelo 2 – VVOG 2

 

Zondag 27 mei: 

Stefan Baltus 14:00 uur: Juventa ’12 1 – Reutum 1 Marco Daemen 14:00 uur: Hoonhorst 1 – Haarle 1 Boban Dordievski 14:00 uur: Eendracht ’30 1 – RKSV Driel 1 Bennie Mulder 14:00 uur: Nieuw Heeten 1 – Gazelle De 1 G.J. Mulder 11:30 uur: WSV 2 – Helios 2 Remco Mulder 11:30 uur: Voorwaarts T 2 – Woezik 2 Muhamed Osman 14:00 uur: SVBO 1 – Hoogeveen 1 Kemal Sener 11:30 uur: Epe 2 – Leones 2 Mursel Söner 14:00 uur: De Zweef VR1 – VDZ VR1 Bas Steinhauser 14:30 uur: Hercules – ADO ’20 (ASR) Luuk Timmer 14:00 uur: DHC – Hollandia Maarten Zilverberg 14:00 uur: SML 1 – Spero 1

Het bericht Aanstellingen SAO Apeldoorn week 21 verscheen eerst op SAO Apeldoorn.

Achterhoekse voetbalnacht

Beste leden/lezers, Graag willen wij jullie nog even van het volgende op de hoogte stellen. Op 30 mei 2018 wordt voor de 3e keer de Achterhoekse voetbalnacht gehouden. https://achterhoeksevoetbalnacht.nl/ Dit evenement wordt gehouden om het amateurvoetbal in de regio nog meer onder de aandacht te brengen. De toegang is gratis en begint om 20:00 uur! ...

VC Unicum schenkt trainingspionnen!

Een aantal weken geleden werd de trainingsgroep blij gemaakt met nieuwe trainingspionnen. VC Unicum heeft dit mogelijk gemaakt. Op de foto is te zien dat Gary van der Steur, secretaris van VC Unicum, de pionnen aan onze voorzitter overhandigt. Een geste waarvoor wij VC Unicum dankbaar voor zijn.

Stefan en Joey promoveren naar de Masterclass betaald voetbal

Het bestuur feliciteert Stefan de Groot en Joey Waleveld met hun promotie naar de Masterclass betaald voetbal.

Vanuit het talententraject met vaak wedstrijden in de Tweede, Derde Divisie en in de Hoofdklasse, gaan ze nu voornamelijk bezig zijn in de Jupiler League en in de reservecompetitie.

Ook kan het zijn dat ze als vierde official in de Eredivisie worden ingezet.

 

Veel succes!

FC Emmen naar de ERE divisie.

Na een spannende PlayOff waarbij de FC Emmen eerst NEC Nijmegen met 4-0 in de eerste wedstrijd en met 1-4 in de tweede wedstrijd, moest het aantreden tegen Eredivisie club Sparta. 

De eeste wedstrijdf was een thuiswedstrijd in een vol stadion op donderdagavond 17 mei. Een wedstrijd waar Emmen in het begin de spanning moest weglopen. Dat duurde een halfuurtje. Daarna werrd de FC ook gevaarllijker. Maar tot doelpunten leidde dit niet.
Zondag 20 mei trad de FC Emmen aan in het "Kasteel" stadion van SPARTA. Ook in deze wedstrijd had Sparta eerst de betere papieren. En kwamen na een fout van middenvelder Chacon die de verkeerde kant opdraaide, op achterstand. 1-0 voor Sparta. 
Maar de FC Emmen gaf niet op en putte nieuwe moed uit de achterstand. De ruggen werden gerecht en ze kwamen beter in de wedstrijd wat resulteerde in kansen. In de 38e minuut een mooie aanval met steekpass van Anco Jansen op Clenn Bijl die Charon wist te vinden en uithaalde. 1-1.  Emmen rook bloed, In de tweede helft mochten ze nog van geluk spreken dat en geen strafschop werd gegeven. Emmen ging rustig door met goede aanvallen. Zo werd Anco Jansen aangespeeld op 20 meter voor het doel, hij speelde zich vrij en schoot beheerst de 1-2 in de uiterste hoek. Wanhopig moest Sparta nog meer aanvallen gaf daarbij te veel ruimte weg waar Bannink van profiteerde, 1-3. Niet lang daarna floot scheidsrechter Hilger voor het einde. Sparta degradeert. Maar wat belangrijker is; de FC Emmen gaat naar de EREDIVISIE.

Wij; de scheidsrechtersvereniging COVS HZO Drenthe feliciteert de FC Emmen van harte met dit historisch resultaat. 

Onderwerp: PromotiesGroepen: LedenVriendenPersZichtbaarheid: Openbaar

Tussenstand darten na negende ronde

Op dinsdag 8 mei j.l. heeft de negende ronde van het darten plaatsgevonden. De volgende en tevens laatste ronde staat op het programma voor aanstaande dinsdag 22 mei 2018, na de wekelijkse training, omstreeks 21:15 uur. Deelnemers kunnen ook op deze avond eventuele voorgaande rondes inhalen. Indien nodig is de allerlaatste mogelijkheid om rondes in te halen op dinsdag 5 juni 2018. Daarna zal de ontspanningscommissie de finalisten uitnodigen om deel te nemen aan de finale op dinsdag 12 juni 2018. Dit is tevens de laatste officiële trainingsavond van dit seizoen.

De zeven deelnemers met de hoogste scores na tien rondes, worden persoonlijk uitgenodigd voor de finale. U kunt de stand na negen rondes bekijken door hier te klikken.

De ontspanningscommissie wenst de deelnemers veel succes bij de laatste ronde van de dartcompetitie.

Het bericht Tussenstand darten na negende ronde verscheen eerst op COVS Gouda.

Herman Slootweg ontvangt gouden speld

Bekijk hieronder de link naar de KNVB stuk over Herman

 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist-scheidsrechters/assist-scheidsrechters/48270/gouden-speld-voor-herman-slootweg-%E2%80%98mooi

Deze week alleen dinsdag trainen, donderdag etentje en finale pubquiz

Dinsdag 22 mei is de eerstvolgende training.  Er kan van 20.00 – 21.15 uur worden getraind op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De trainingen staan onder leiding van Henk Steenhuis en Bert Kamstra.

De trainingen gaan nog de hele maand mei door. De trainingsgroep gaat op 24 mei uit eten. Die avond dus geen training. Tegelijk met het etentje is ook de grote finale van de pubquiz. De laatste trainingen van dit seizoen zijn 29 en 31 mei.

De zomertrainingen start donderdag 5 juli. Vanaf die avond kun je in juli en augustus elke donderdag van 20.00 – 21.15 uur trainen op Corpus den Hoorn!

 

Doet u ook mee aan onze WK Pool?

Voor alle leden en familieleden en vrienden van leden hebben wij een WK Pool opgezet. Hiervoor worden ook de zusterverenigingen van Noord- en Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen uitgenodigd. Deelname kost €5 en u kunt deelnemen door uw voorspellingen voor het voetbaltoernooi in te vullen en door te geven aan de organisatie.
Meer informatie en het deelnameformulier vindt u op www.covswalcherenpool.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur