Jaarvergadering

Tijdstip: 

woensdag 30 maart 2022 - 21.00 uur

Agenda van de 97e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Plaats:           Onderkomen RSV (Clubhuis SC Excelsior)

 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 13 oktober 2021.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening.
  Begroting
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2023.
 11. Vertrouwenspersoon.
 12. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 13. Verkiezing commissies.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

We nodigen alle leden en donateurs uit om hierbij aanwezig te zijn en waar gewenst ook vooraf te bespreken punten aan te leveren via secretaris@rsvnet.nl of tijdens clubavonden bij één van de aanwezige bestuursleden.

De vergaderstukken volgen.

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid groepsinhoud: 

Openbaar

Bestand: