Uitspraak over rechtszaak RSV-Feyenoord

Al geruime tijd is de RSV in conflict met de Sportclub Feyenoord. De aanleiding van dit conflict was de actie van de voormalige verhuurder om eenzijdig een meerjarig contract op te zeggen, waardoor de RSV genoodzaakt was een ander onderkomen te zoeken. De kosten die de RSV nog te goed had voor de aanschaf van de afzuigkap en de extra kosten voor de verhuizing werden verrekend met de nog te betalen huur van de accomodatie. Feyenoord ontkende de gedwongen opzegging en de kosten van de RSV, maar bleef bij de huurvordering.

Uiteindelijk is deze zaak voor de rechtbank gekomen. De rechtbank oordeelde dat de RSV deels gelijk had met de vergoeding voor de afzuigkap, maar onvoldoende heeft kunnen aantonen dat de verhuizing gedwongen was en dat de daaruit voortkomende kosten voldoende beargumenteerd waren. De rechtbank concludeert dat een deel van de huursom (het totaal min de vergoeding voor de afzuigkap) alsnog betaald moet worden.

Hoewel het bestuur nog steeds van mening is dat de RSV het volste recht had om kosten in rekening te brengen en dat de verhuizing wel degelijk gedwongen was, is het van mening dat de rechter hier een redelijke en voor de RSV gunstige uitspraak heeft gedaan. Daarnaast vindt het bestuur dat het goed is om deze onverkwikkelijke zaak die al lang een sluier over de vereniging legt af te sluiten. Vandaar dat het bestuur afziet van hoger beroep en het verschuldigde bedrag zal overmaken.

Als bijlage vind je de uitspraak. Mocht je nog vragen hebben over deze beslissing, neem dan even contact op met de secretaris.

Onderwerp: 

Groepen: 

Bestand: