Jaarvergadering in sneltempo verlopen

De jaarvergadering verliep in sneltempo. Vanzelfsprekend werd stilgestaan bij de jubilarissen.

Aad Achterberg kreeg de versierselen voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Jan Deybel werd onderscheiden voor 40 jaar RSV-lid en Egbert Hadders bereikte de 25 jaar als RSV'er. Wij feliciteren de gedecoreerden van harte met deze mijlpaal!

 

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar