Bestuur van de RSV

Onderwerp: 

Groep: 

Dit is een besloten groep. Alleen groepsbeheerders kunnen u toevoegen.

Group visibility: 

Public - accessible to all site users

Groepsbeschrijving: 

Bestuur van de RSV

Latest News

Freek en Krijn 120 jaar lid

Op de jaarvergadering werd een aantal leden onderscheiden met hun meerjarig lidmaatschap. Dit jaar had de R.S.V. zelfs twee leden die 60 jaar lid waren van onze vereniging. Op de nieuwjaarsreceptie was Cees de Bruin reeds onderscheiden voor zijn 50 jarig lidmaatschap en Dick Vuik voor 40 jaar RSV-lid, op de jaarvergadering waren Freek van der Stam en Krijn van Noord aan de beurt.

Erevoorzitter Chiel Govers overleden

Chiel GoversAfgelopen donderdag bereikte ons het bericht dat onze erevoorzitter Chiel Govers op zondag 15 februari is overleden. Chiel is 96 jaar geworden. De crematie heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.

De Rotterdammer was de oudste nog in leven zijnde ex-speler van Feyenoord. Tijdens het seizoen 1931-32 maakte hij deel uit van Feyenoords hoofdmacht, waarin hij samenspeelde met clublegendes als Puck van Heel en Kees van Dijke.

Jaarvergadering 2009

woensdag 25 maart 2009 - 20.45 uur tot 22.00 uur

Agenda 85e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

1. Opening.

2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 27 maart 2008. 

3. Ingekomen stukken.

4. Mededelingen van het bestuur. 

5. Verslag van de secretaris.

6. Verslag van de penningmeester.
     Verlies- en winstrekening 2008.
     Begroting 2009.

7. Verslag van de kascommissie.

8. Bestuursbeleid.

9. Verkiezing bestuursleden.

10. Contributie 2010.

11. Mutaties ledenlijst (facultatief).

12. Verkiezing permanente commissies.

25, 40 en 50 jaar lid

Op deze speciale Nieuwjaarsreceptie werd een aantal leden in het zonnetje gezet. Grootste jubilaris was Cees de Bruin die een onderscheiding kreeg voor het respectabele 50-jarig lidmaatschap. Maar ook het 40-jarig jubileum van Dick Vuik en het 25-jarig lidmaatschap van Willem Storm mogen er zijn.

Overeenkomst tussen R.S.V. en Excelsior getekend

De Nieuwjaarsreceptie van de R.S.V. had dit jaar een bijzonder tintje: het was de eerste bijeenkomst in het nieuwe onderkomen.

De leden van de R.S.V. werden hartelijk welkom geheten door de voorzitter van de Sportclub Excelsior. Tevens werd door de beider voorzitters de overeenkomst ondertekend en met een ferme handdruk bezegeld.

Kerstklaverjassen

donderdag 18 december 2008 - 20.45 uur tot 23.00 uur

Ook dit jaar staat het traditionele kerstklaverjassen weer op het programma. Wie verslaat onze verstokte klaverjassers? Wij dagen je uit...........

Pagina's

Abonneren op Latest News