Bestuur van de RSV

Onderwerp: 

Groep: 

Dit is een besloten groep. Alleen groepsbeheerders kunnen u toevoegen.

Group visibility: 

Public - accessible to all site users

Groepsbeschrijving: 

Bestuur van de RSV

Latest News

Bart Hartong lid van verdienste

Tijdens de jaarvergadering is Bart Hartong, scheidend penningmeester, benoemd tot lid van verdienste.

Bart Hartong lid van verdienste

Jaarvergadering

 1. Opening.
 2. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden op 22 maart 2007.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester, verlies- en winstrekening 2007, balans 2007, begroting 2008.
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2008.
 11. Onderkomen.
 12. Communicatie.
 13. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 14. Verkiezing permanente commissies.
 15. Verkiezing niet-permanente commissies.

Notulen bestuursvergadering februari 2008

1. Opening

Peter opent de vergadering om 20.24 uur.

2. Ingekomen/uitgegane stukken

Gerard stelt enige vragen over de vorm van het overzicht, met name over de dubbelingen in de kolommen. Ed geeft aan dat dat een foute kopieeractie is en zegt toe daarin zorgvuldiger te zijn.

3. Mededelingen dagelijks bestuur

Geen.

4. Notulen vergadering 4 januari

Koos vraagt of er nog een betaling voor de kleding nodig is.

5. Actiepuntenlijst

 

Actiepunten worden bijgewerkt in de lijst.

Notulen bestuursvergadering januari 2008

1. Opening

Peter opent de vergadering om 20.10 uur en verwelkomt Gerard. Tijdens de opening wordt door Gerard aangegeven dat hij de taakverdeling wil bespreken. Gerard stelt dat wellicht de huidige invulling van het secretariaat zo kan blijven en dat hij beschikbaar is voor andere taken. De verdeling van de taken wordt uitvoerig besproken. Besloten wordt vooralsnog het secretariaat zo te handhaven.

2. Ingekomen/uitgegane stukken

Erelid Ger van Bezooyen overleden


Wederom zijn wij opgeschrikt door het overlijden van een erelid. Ger van Bezooyen is op 11 februari op 79-jarige leeftijd overleden. Ger is afgelopen vrijdag gecremeerd.

Ger werd op 1 januari 1958 lid van onze vereniging en zou tijdens de komende vergadering dus onderscheiden worden voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Tijdens zijn actieve carriere bracht hij het tot een gewaardeerd grensrechter in het betaalde voetbal.

Feyenoord zegt contract met R.S.V. eenzijdig op

De Sportclub Feyenoord heeft het bestuur van de R.S.V. in een brief laten weten dat het huurcontract opgezegd wordt per 1 juli.

Het bestuur is op dit moment druk bezig om te bekijken wat de juridische geldigheid van deze opzegging is en zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Zie ook het AD-artikel hierover.

Contributie 2008

Wij herinneren je eraan dat de contributie voor 2008 voor normale leden is vastgesteld op EUR 50,--.

Voor donateurs is de bijdrage EUR 30,-- en voor juniorleden EUR 27,--.

Betaling kan door overmaken op rekening 293180 t.n.v. de penningmeester van de R.S.V..

Pagina's

Abonneren op Latest News