Bestuur van de RSV

Onderwerp: 

Groep: 

Dit is een besloten groep. Alleen groepsbeheerders kunnen u toevoegen.

Group visibility: 

Public - accessible to all site users

Groepsbeschrijving: 

Bestuur van de RSV

Latest News

Districtsvergadering

maandag 2 mei 2011 - 20.00 uur

AGENDA

Jaarlijkse Algemene Districtsvergadering

 1. Opening.
 2. Mededelingen/ingekomen stukken.
 3. Verslag vergadering BADV 8 november 2010.
 4. Financieel overzicht district
  1. financieel overzicht 2010
  2. verslag kascontrolecommissie boekjaar 2010
  3. begroting 2011
 5. Bestuursverkiezing.

Spelregelronde 4

Op 2 februari gaat de spelregelcompetitie weer verder. Wie wordt dit seizoen de spelregelkampioen van de RSV, is het weeeeer Gerard Bink of word jij het? Spelregels morgen direct na de training.

Jaarvergadering RSV

woensdag 30 maart 2011 - 20.45 uur tot 22.15 uur

Agenda van de 87e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Plaats:           Onderkomen RSV (Clubhuis SC Excelsior)

 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 24 maart 2010.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening 2010.
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2012.
 11. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 12. Verkiezing permanente commissies.
 13. Verkiezing niet-permanente commissies.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

Jan van Klaveren overleden

Wij hebben het droevige bericht gekregen dat ons lid Jan (J.F.) van Klaveren op 10 december is overleden. Hij is 86 jaar geworden.

Jan was bijna 59 jaar lid van onze vereniging.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Herkansing conditietest afgelast maar herkansing spelregeltoets gaat door

Door de slechte veldgesteldheid is de conditietest voor vanavond afgelast.

De herkansing voor de spelregels gaat gewoon door. De deelnemers voor de herkansing spelregels worden rond 19:45 uur verwacht in de kantine van Excelsior Rotterdam.

Over een alternatieve datum voor de conditietest wordt u nader bericht door de KNVB West II.

Indeling Conditietest en spelregeltoets 8 december 2010

De indeling voor de conditietest welke wordt gehouden op woensdag 8 december 2010. De shuttleruntest zal op het kunstgras van Excelsior Rotterdam worden gelopen.

Sportpark Woudestein, Honingerdijk 110, 3062 NX Rotterdam

 Omkleden in de kleedkamers van Excelsior Rotterdam. Deelnemers dienen zich dan ook 15 minuten voorafgaande aan het tijdtip dat ze moeten lopen, te melden in het gebouw van Excelsior Rotterdam.

Pagina's

Abonneren op Latest News