Bestuur van de RSV

Onderwerp: 

Groep: 

Dit is een besloten groep. Alleen groepsbeheerders kunnen u toevoegen.

Group visibility: 

Public - accessible to all site users

Groepsbeschrijving: 

Bestuur van de RSV

Latest News

Indeling herkansing conditietest en spelregeltoest 6 oktober 2010

Hierbij de indeling voor de conditietest(herkansing) welke wordt gehouden op woensdag 6 oktober 2010. De shuttleruntest zal op het kunstgrasvan Excelsior Rotterdam worden gelopen.

 Adres: Sportpark Woudestein, Honingerdijk 110, 3062 NX Rotterdam

Omkleden in de kleedkamers van Excelsior Rotterdam. Deelnemers dienen zich dan ook 15 minuten voorafgaande aan het tijdtip dat ze moeten lopen, te melden in het gebouw van Excelsior Rotterdam.

 

Indeling conditietest 22 september 2010

Hierbij de indeling voor de conditietest welke wordt gehouden op woensdag 22 september 2010. De shuttleruntest zal op het kunstgras van Excelsior Rotterdam worden gelopen.

 Adres: Sportpark Woudestein, Honingerdijk 110, 3062 NX Rotterdam. Zie hier voor een routebeschrijving.

Gezien de verwachte drukte op en rond het sportpark deze avond, verzoeken wij u hiermee rekening te willen houden en op tijd aanwezig te zijn.

 

Indeling conditietest 15 september 2010

Hierbij de indeling voor de conditietest welke wordt gehouden op woensdag 15 september 2010. De shuttleruntest zal op het kunstgras van Excelsior Rotterdam worden gelopen.

 Adres: Sportpark Woudestein, Honingerdijk 110, 3062 NX Rotterdam

 Omkleden in de kleedkamers van Excelsior Rotterdam. Deelnemers dienen zich dan ook 15 minuten voorafgaande aan het tijdtip dat ze moeten lopen, te melden in het gebouw van Excelsior Rotterdam.

 

Openingsavond

woensdag 1 september 2010 - 20.45 uur

Je bent van harte welkom op de traditionele openingsavond van ons seizoen.

Sluitingsavond

Op 9 juni 2010 weer de traditionele seizoensafsluiting. Op deze avond worden de prijzen van de interne competities verdeeld. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Henk slingert deze avond de BBQ weer aan. Al met al een avond om erbij te zijn.

Sluitingsavond

woensdag 9 juni 2010 - 20.30 uur tot 23.43 uur

Op 9 juni 2010 weer de traditionele seizoensafsluiting. Op deze avond worden de prijzen van de interne competities verdeeld. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Henk slingert deze avond de BBQ weer aan. Al met al een avond om erbij te zijn.

Jaarvergadering 2010

De stukken voor de jaarvergadering (en eventueel de buitengewone algemene ledenvergadering) zijn nu beschikbaar. Je kunt de stukken opvragen door op de voorpagina rechts onder de kop Evenementen op de betreffende naam te klikken. Wij vragen je aandacht voor het voorstel voor wijziging van de statuten. Een nieuwe versie van deze statuten is ook daar te vinden.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

woensdag 24 maart 2010 - 21.00 uur
Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering Deze vergadering is noodzakelijk indien in de jaarvergadering minder dan tweederde van het aantal leden aanwezig is. 1. Opening. 2. Stemming voorstel wijziging statuten. 3. Sluiting.

Jaarvergadering

woensdag 24 maart 2010 - 20.45 uur tot 22.00 uur

Agenda 86e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

1. Opening.

2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 25 maart 2009. 

3. Ingekomen stukken.

4. Mededelingen van het bestuur. 

5. Verslag van de secretaris.

6. Verslag van de penningmeester.
     Verlies- en winstrekening 2009.
     Begroting 2010.

7. Verslag van de kascommissie.

8. Bestuursbeleid.

9. Verkiezing bestuursleden.

10. Contributie 2011.

11. Voorstel wijziging statuten.

Pagina's

Abonneren op Latest News