Jaarvergadering

Tijdstip: 

woensdag 26 maart 2014 - 21.00 uur

 

Agenda van de 90e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Plaats:           Onderkomen RSV (Clubhuis SC Excelsior)

 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 20 maart 2013.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening.
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2015.
 11. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 12. Verkiezing permanente commissies.
 13. Verkiezing niet-permanente commissies.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

Heb je zelf punten die je geadresseerd zou willen zien, laat dit dan svp zo spoedig mogelijk (met een korte aanleiding) weten, dan kan dit op de agenda geplaatst worden. Dergelijke verzoeken kun je mailen aan secretaris@rsvnet.nl of op de clubavond melden bij een van de bestuursleden.

Het bestuur stelt jouw aanwezigheid bij en eventuele input voor de ALV zeer op prijs.

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid groepsinhoud: 

Openbaar

Bestand: