Jaarvergadering

Tijdstip: 

woensdag 25 maart 2015 - 21.00 uur
 

Agenda van de 91e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Plaats:           Onderkomen RSV (Clubhuis SC Excelsior)

 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 26 maart 2014.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening.
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2016.
 11. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 12. Verkiezing permanente commissies.
 13. Verkiezing niet-permanente commissies.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

Het bestuur stelt jouw aanwezigheid bij en eventuele input voor de jaarvergadering zeer op prijs.

 

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid groepsinhoud: 

Openbaar

Bestand: