Jaarvergadering 2017

Tijdstip: 

woensdag 29 maart 2017 - 21.00 uur

Agenda van de 93e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Plaats:           Onderkomen RSV (Clubhuis SC Excelsior)

 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 30 maart 2016.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening.
  Begroting
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2018.
 11. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 12. Verkiezing commissies.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Het bestuur stelt jouw aanwezigheid bij en eventuele input voor de jaarvergadering zeer op prijs.

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid groepsinhoud: 

Openbaar

Bestand: