Rein Cameron 60 jaar lid

Op de jaarvergadering werd ons lid Rein Cameron geëerd voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Van Martin van Heesch, waarnemend voorzitter van COVS West 2, kreeg Rein een mooie plaquette uitgereikt. 

Maar er waren meer leden die lang lid waren. Jan Brussee kreeg een speld voor 40 jaar lidmaatschap. Hans Doesburg, Orlando Fonseca, Peter Platteschor en Joao Costa do Rosario kregen allen de versierselen voor het feit dat zij 25 jaar lid zijn.

Rein Cameron 60 jaar lidJan Brussee 40 jaar lid

Hans Doesburg 25 jaar lidOrlando Fonseca 25 jaar lidPeter Platteschor 25 jaar lidJoao Costa do Rosario 25 jaar lid

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar