Antwoorden spelregelronde 9

Tijdens spelregelronde 9 op woensdag 7 maart ging zowel vraag 4 als vraag 5 over een situatie waarbij iemand zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld betreedt, waarbij deze persoon invloed heeft op het spel. Ondanks de wijzigingen op dit vlak de afgelopen seizoenen blijven dit speciale situaties, waar alertheid van ons als scheidsrechters op spelregelgebied gevraagd wordt. Uitgerekend deze week verzond ook de KNVB over deze situaties een bericht om dit (nogmaals) onder onze aandacht te brengen. Het bericht van de KNVB bevatte tevens een mooi aangepast schematisch overzicht van de verschillende situaties. Dit overzicht was een aantal seizoenen geleden steevast terug te vinden in de "Aanvullende instructies", maar deze instructies (en dus ook het schema) verdwenen bij ingang van het seizoen 2016-2017 toen de spelregels drastisch op de schop gingen. In de bijlagen bij dit bericht is dit schema toegevoegd.

Na deze negende spelregelronde worden de verschillen aan de top kleiner; Franklin Berg en Abdel Afalah scoorden deze ronde erg goed, waardoor zij zijn ingelopen op Giovanni Verhoeve. Vlak achter deze kopgroep is Gijsbert Oudenaarden een nieuw gezicht in de top 5; zijn goede scores de afgelopen vier speelronden hebben hem op deze mooie positie gebracht. De komende ronden zullen aantonen of hij deze positie kan behouden en wellicht nog kan verbeteren. Ook de goede score deze ronde van Enrico de Wolf is geen verrassing; bij iedere door hem gespeelde ronde behoort hij bij de betere spelregelkenners. Helaas heeft hij tot nu toe niet alle ronden mee kunnen spelen.

Top 4 ronde 9:

  1. Franklin Berg                       9,5
  2. Abdel Afalah                        9,5
  3. Gijsbert Oudenaarden         8,5
  4. Enrico de Wolf                     8,5

Top 5 na 9 ronden:

  1. Giovanni Verhoeve              69
  2. Franklin Berg                       68
  3. Abdel Afalah                        62
  4. Gerard Bink                        55,5
  5. Gijsbert Oudenaarden         52

In de bijlagen zoals gebruikelijk de vragen en antwoorden van deze ronde. Dit keer dus aangevuld met het schematisch overzicht van overtredingen binnen en buiten het speelveld. Spelregelronde 10 zal gespeeld worden op woensdag 21 maart 2018.

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: