Vragen en antwoorden spelregelronde 1

Afgelopen woensdag is de eerste ronde spelregels van het nieuwe seizoen gespeeld. Met vijfendertig deelnemers was er meteen sprake van een grote deelname. De gegeven antwoorden waren van hoog niveau; met het oog op de spelregeltoets bij de themabijeenkomsten van de KNVB deze maand is dat voor de deelnemers een geruststellende gedachte. Daar waar er nog een foutje gemaakt werd, kan het spelregelboek de komende dagen nog eens geraadpleegd worden.

In de top waren de verschillen zeer gering. Wie gaat Franklin Berg opvolgen als winnaar van het afgelopen seizoen? Afgaande op deze eerste avond kunnen we een zeer spannend jaar verwachten. De gevestigde namen lieten zich niet verrassen in deze eerste ronde, maar ook de subtoppers bleven keurig in het spoor. De eerste koplopers zijn Abdel Afalah en Gerard Bink; zij behaalden de maximale score van tien punten.

Top tien na ronde 1:

  1. Abdel Afalah                  10
  2. Gerard Bink                    10
  3. Franklin Berg                 9,5
  4. Jan van Gurp                 9,5
  5. Gijsbert Oudenaarden   9,5
  6. Giovanni Verhoeve        9,5
  7. Anne Greveling               9
  8. Michael Lindhout            9
  9. Enrico de Wolf                9
  10. Nils van Kampen            8,5

In de bijlage zoals gebruikelijk de vragen en de antwoorden van deze spelregelronde. De tweede spelregelronde zal gespeeld worden op woensdag 26 september. Op maandag 8 oktober, in de week van de Scheidsrechter, organiseert de RSV bij vv Hekelingen, SV Ommoord en vv Smitshoek weer een spelregelquiz. Zoals gebruikelijk wordt er bij deze quiz gespeeld in tweetallen; overleg is mogelijk bij iedere vraag en ieder antwoord dient met behulp van Socrative Student gegeven te worden. De RSV hoopt ook bij deze volgende spelregelactiviteiten op een grote respons.

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: