RSV behaalt derde zege op NK Spelregels

Een verslag van Isabelle van Gilst

Op 15 juni 2019 werd het NK Spelregels voor COVS-teams gehouden in Enschede. Voor de vijfde keer in haar 100-jarige historie organiseerde de SEO dit kampioenschap; in 1954 en 1961 won Maastricht, in 1979 was er winst voor Sittard en in 2003 was ’t Gooi de winnaar. Persoonlijk winnaar in 2003 was Dick Visser, momenteel de voorzitter van de LCS.

Als titelverdediger ging de RSV op pad om voor de derde keer op rij de (wissel)beker mee te nemen en daarbij deze beker voorgoed in Rotterdam te bezorgen. Net zoals de voorgaande jaren kwamen Colin Prooi, Franklin Berg en Abdel Afalah in actie, waarbij Franklin zijn persoonlijke titel van 2018 moest verdedigen. Het team werd wederom aangevuld door coach Gilbert Zoutewelle en reservespeelster Isabelle van Gilst. Het bestuur van de RSV was goed vertegenwoordigd en hun steun wordt altijd zeer gewaardeerd door het team.

Het volledige team moest goed voorbereid aan de start verschijnen, omdat de opzet van de wedstrijd dit jaar was aangepast. De oude vertrouwde bordjes waren ingeruild voor mobiele telefoons en het programma Socrative Student. Vooral Franklin had op voorhand moeite om deze modernisering te kunnen aanvaarden. De magische zin van de wedstrijdleider: “Handen naar de bordjes, bordjes omhoog” is voor de deelnemers verleden tijd. Door het gebruik van Socrative Student kunnen alle deelnemers tegelijk de beeld- en quizvragen beantwoorden, waardoor de LCS ook het vragenpakket voor dit NK had aangepast. Iedere deelnemer kreeg twintig beeldfragmenten, verdeeld over twee rondes, en tien quizvragen. Vooral de beeldvragen, in totaal vijftig punten (een verdubbeling van de oude situatie), werden gevreesd in het Rotterdamse kamp. Waar Abdel en Franklin meestal op dit onderdeel goed scoren, verspeelt Colin hier juist (veel) punten.

Voor een optimale voorbereiding vertrok het team een dag van tevoren naar Enschede, zodat ze niet vroeg in de ochtend hoefden te vertrekken vanuit Rotterdam. Het verblijf was gevuld met een gezamenlijk diner, veel spelregelvragen, de gebruikelijke (alcoholische) versnaperingen, een goede nachtrust en een goed ontbijt. De coach kneep duidelijk een oogje dicht (of keek de andere kant op) toen in de plaatselijke Jumbo het mandje werd gevuld om de vrijdagavond goed door te komen.

Op de dag zelf was de spanning in het team (goed) te voelen. Drachten, in 2017 als tweede geëindigd, had Jan Pultrum, de individueel winnaar van 2017, weer terug in het team en SVO Venlo, de nummer twee van 2018, verscheen ongewijzigd aan de start. Met goede moed en spelregelkennis gingen de heren beginnen aan de eerste ronde, de schriftelijke vragen. Ook deze vragen, gewoon op papier en met pen antwoord geven, waren aangepast. De vijf Mokum-vragen, disciplinaire straf – spelhervatting – plaats spelhervatting, waren ingeruild voor vijf vragen met twee stellingen en vijf vragen met zes antwoorden waarvan er drie goed zijn. Vooral deze “nieuwe” vragen waren bij vlagen verrassend en (daardoor) moeilijk. De antwoorden van Franklin en Colin kwamen redelijk overeen, maar Abdel liet wat andere antwoorden zien. Afwachten hoe de score hier zou uitvallen en hoe de andere teams deze vragen beantwoord hadden. De score van deze ronde kwam, zoals gebruikelijk, pas helemaal aan het einde van de wedstrijd; hier had de LCS dus duidelijk geen aanpassing gemaakt.

Na de schriftelijke vragen volgde de eerste ronde beeldvragen. Tien beeldfragmenten; wat moet de scheidsrechter volgens de spelregels beslissen…… Het spelregelboek naast de praktijk leggen bleek lastig. Franklin scoorde prima met negen juiste antwoorden, maar zowel Abdel als Colin kwam niet verder dan zes goede antwoorden. Zou de angst voor de vele beeldvragen een rol gaan spelen?

Na een prima verzorgde lunch door de SEO kwamen we aan bij de mondelinge vragen, die nog wel verlopen zoals voorheen. Het is en blijft een spannend moment voor iedereen en deze keer was het niet anders. Abdel had (slechts) 12 punten en Colin scoorde er 19. Franklin kreeg vier 10’en op de bordjes (en applaus uit de zaal) en daarbij de maximale score van 20 punten. Hij had toevallig zijn vraag over de specificaties van een wedstrijdbal ’s ochtends bij het ontbijt voorgelezen aan Colin en wist antwoord te geven tot op zee niveau. Zijn favoriete vraagnummer 2 was dit keer gelukkig niet al door een eerdere deelnemer weggekaapt.

De eerste tussenstand verscheen na deze ronde op het scherm en ondanks de (negen) missers bij de beeldvragen, was er een ruime voorsprong van 23 punten op Drachten. Deventer stond op de derde plek met maar 6 punten achter Drachten. De andere teams hadden dus ook beduidend moeite gehad met de eerste serie beeldvragen. De goede mondelinge ronde had de voorsprong alleen maar groter gemaakt.

Daarna ging de wedstrijd verder met nog meer beeldvragen en quizvragen. Het was zaak de voorsprong vast te houden en daar waar mogelijk eventueel te vergroten. Wederom tien beeldfragmenten, waarbij nu disciplinaire straf en spelstraf gescheiden ingevoerd dienden te worden. Drie punten voor een volledig juist antwoord; één punt als één van de twee goed was. Totaal dus maximaal dertig punten per persoon. Het was jammer dat Abdel bij één van de laatste fragmenten te snel antwoord had gegeven, want in de allerlaatste herhaling was pas te zien dat er sprake was van strafbaar buitenspel voorafgaande aan een doelpunt van Cardiff City. De scores waren zeer acceptabel: Franklin 24 punten, Abdel 25 punten en (verrassend) Colin 26 punten. Na deze ronde verscheen er geen nieuwe tussenstand. De wedstrijd ging door naar de laatste ronde met tien quizvragen.

De voortekenen waren goed; een derde titel op rij kwam steeds dichterbij. Goed luisteren bij deze ronde: “Wat moet de scheidsrechter beslissen?” of “Hoe moet de scheidsrechter het spel hervatten?”. Het venijn zat hier in de tiende en laatste vraag over rechthoekige doelpalen en de richting van plaatsen op de doellijn. Hoe staat dit precies in het spelregelboek? Hoe zorg je dat de doelpaal op de juiste manier haaks op de doellijn staat? Veel deelnemers, waaronder het complete RSV-team, gingen hier de mist in. Desondanks had Colin negen goede antwoorden, Franklin kwam tot acht en Abdel zeven.

Iedereen werd nog even in spanning gehouden maar toen kwam toch echt de ontknoping. Kijkend of de oefenavonden en voorbereidingen zijn vruchten hadden afgeworpen. Langzaam omhoogwerkend werd het duidelijk dat de RSV eerste of tweede zou worden. Uiteindelijk bleek dat ondanks gemengde gevoelens de RSV met een redelijk groot puntenverschil gewonnen had.

 

  1. RSV (Rotterdam)            – 343 punten
  2. Drachten e.o.                  – 305 punten
  3. DSV e.o. (Deventer)       – 284 punten
  4. SVO Venlo                       – 274 punten
  5. SVA (Amsterdam)          – 249 punten
  6. ’s-Hertogenbosch          – 223 punten

 

De individueel winnaar moest door barrage worden bepaald tussen twee teamleden, Franklin en Colin. Franklin wist zijn persoonlijke titel niet te behouden. Colin won de barrage en daarbij de titel individueel spelregelkampioen. In de lange periode dat Colin meedoet aan dit NK had hij nog nooit deze titel bemachtigd, tot dit jaar.

De zaal kon dit jaar ook meedoen, een voordeel van de nieuwe opzet. Er werd onderscheid gemaakt tussen de beste man en vrouw. De beste man was Nico Opstraat van ’s-Hertogenbosch e.o. en de beste en enige vrouw was Isabelle van Gilst, die derde was geworden in de zaal.

De RSV bedankt SEO Enschede voor de prima organisatie van dit NK, de LCS voor een prima verlopen wedstrijd en alle deelnemende teams voor een gezellig en zeer sportief NK Spelregels voor COVS-teams. Het spelregelteam van de RSV zal volgend jaar proberen voor de vierde keer op rij dit NK te winnen; SCU (Utrecht) slaagde hierin van 2010 tot en met 2013. Recordhouder op dit gebied is Noord-Oost Twente; vanaf 1992 ging vijf maal op de rij de winst naar Noord-Oost Twente.

Meer foto's >>

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar