Nieuws van de COVS: spelregelwijzigingen, Mulier-onderzoek, trainingsschema's