Geslaagde eerste avond over omgangsvormen op de RSV

Afgelopen woensdag is de clubavond van de RSV heel erg nuttig besteed. Er werd, om in scheidsrechterstermen te spreken, onder leiding van Thijs Dogterom gesproken over gewenste en ongewenste omgangsvormen. Het leverde mooie discussies op en mooi nieuws: er komt een vervolg!

De avond werd op interactieve wijze benut. Na een korte inleiding werden de aanwezigen verdeeld in groepjes van vier, waarin ze mochten bespreken wat per persoon gewenste omgangsvormen waren. Zo werden onder andere luisteren naar elkaar, respect en openstaan voor meningen van anderen benoemd. De antwoorden werden visueel besproken met een voorbeeld van een interview met Sander van der Eijk. Daarna werd aan de hand van een casus besproken hoe iedereen zou reageren op ongewenst gedrag in de scheidsrechterswereld. Er werden ook voorbeelden uit de praktijk behandeld en besproken onder de leden, alvorens de sessie werd beëindigd. Speciale dank gaat uit naar de leden die eigen verhalen wilden delen. Hierdoor kreeg de avond een fijne wending. Het duurde door de fijne discussies wel wat langer dan gepland. 

Vanwege de positieve reacties en het belang van het onderwerp is besloten tot een vervolg. Op de tweede avond, waarvan de datum nog te bepalen valt en zo snel mogelijk wordt gecommuniceerd, zullen de overgebleven stellingen worden behandeld. Als je de eerste avond hebt gemist, valt het toch zeer aan te raden om er de volgende keer bij te zijn. Nadien wordt besproken of het voor de RSV van toegevoegde waarde is om een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Het bestuur zal hier ook verder over vergaderen.

De activiteitencommisie wil wel aan alle aanwezige leden vragen om feedback te geven op de avond. Stuur je mening en aanbevelingen naar activiteiten@rsvnet.nl, dan zal het worden verwerkt in het vervolg. Wij als commissie kijken in elk geval terug op een geslaagde avond en willen Thijs bedanken voor zijn tomeloze inzet!

Meer foto's >>

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar