Ed van Leeuwen jr. erelid van de RSV

Op de 98e jaarvergadering van de RSV werd secretaris Ed van Leeuwen jr. door het bestuur voorgesteld als erelid van de vereniging. De vergadering bekrachtigde het voorstel onder applaus.

Het erelidmaatschap van Ed jr. werd door de voorzitter als volgt ingeleid:

"

  • 42 jaar lidmaatschap RSV
  • Heeft zijn 40-jarig jubileum als scheidsrechter gehad.
  • Lid van Verdienste RSV
  • Actief voor de RSV in diverse functies als commissielid maar ook als bestuurslid.
  • Laatste jaren is hij binnen ons bestuur degene die ons wijst op de op de regels en decorum.
  • Al jaren lang actief in de COVS en is de houder van zowel de zilveren als de gouden scheidsrechter.
  • Deze man is al jaren onze digitale secretaris en heeft er 34 jaar op zitten als bestuurder van de RSV.

Ik stel u voor om Ed van Leeuwen het erelidmaatschap van de vereniging te verlenen.”

Ed werd in 1982 op 16-jarige leeftijd clubavondcommissielid. Hij trad op 1 januari 1989 toe tot het bestuur en was van 1991 tot 1999 secretaris. In april 2000 werd hij vicevoorzitter. Tijdens de ziekte van voorzitter Peter Platteschor nam hij gedurende ruim een jaar het voorzitterschap waar. Vanaf 2007 nam hij het secretariaat weer over. Ed is initiator van Regel 18: eerst als blad, daarna als de eerste scheidsrechtersvereniging met een website. Hij ontwierp ook het huidige logo.

Ed had bijna 40 jaar een actieve scheidsrechterscarrière en haalde daarmee het betaald voetbal, waar hij drie jaar in verbleef en enkele eerstedivisiewedstrijden mocht leiden. Hij kreeg in 2008 de gouden speld van de KNVB. 

Naast de RSV is Ed al ruim twintig jaar onderdeel van de Landelijke Commissie Informatisering van de COVS. Hij beheert sindsdien alle digitale voorzieningen en heeft enkele jaren geleden de volledige ledenadministratie van de COVS en haar verenigingen online beschikbaar gemaakt. Recent maakte hij deel uit van de commissie die voorstellen heeft gedaan voor de toekomst van de COVS.

Ed jr. is zoon van Ed van Leeuwen sr. die ook lang deel uitmaakte van het bestuur van de RSV en daardoor ook erelid was. Ed sr. overleed in 2013.

Na het opspelden van de versierselen gaf Ed jr. aan trots en vereerd te zijn dat hem het erelidmaatschap toegekend is. Vooral dat hij daarmee in de voetsporen van zijn vader treedt. Hij dankte het bestuur en de vergadering voor deze onderscheiding.

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar