Jaarvergadering RSV

Tijdstip: 

woensdag 30 maart 2011 - 20.45 uur tot 22.15 uur

Agenda van de 87e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Plaats:           Onderkomen RSV (Clubhuis SC Excelsior)

 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 24 maart 2010.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening 2010.
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2012.
 11. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 12. Verkiezing permanente commissies.
 13. Verkiezing niet-permanente commissies.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

 

Onderwerp: 

Groepen: 

Bestand: