Leden van de RSV

Groep: 

Dit is een besloten groep. Alleen groepsbeheerders kunnen u toevoegen.

Group visibility: 

Public - accessible to all site users

Groepsbeschrijving: 

Leden van de RSV

Latest News

10 R.S.V.'ers gepromoveerd

10 R.S.V.'ers zijn aan het eind van dit seizoen gepromoveerd. Helaas zal ook een aantal leden een stap terug moeten doen.

Wij feliciteren alle gepromoveerden en wensen hun veel succes. De degradanten wensen we sterkte, maar ook veel succes om volgend jaar wellicht de stap weer omhoog te maken.

De volledige lijst is hieronder te vinden. 

Piet Brouwer overleden


Met leedwezen geeft het bestuur kennis van het feit dat op 5 juni ons lid Piet Brouwer is overleden. Piet is slechts 60 jaar geworden. Hij is op 10 juni gecremeerd.

Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte om dit verlies te dragen.


 

Enquête RSV 2008

Het bestuur van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging is zeer geïnteresseerd in de mening van jullie, de leden van de RSV. Om hierover meer informatie te krijgen, hebben we een vragenlijst opgesteld, die we graag door jou ingevuld en geretourneerd zien.

 

De vragenlijst is op de website beschikbaar, maar wordt ook rechtstreeks aan je e-mailadres verstuurd om er zeker van te zijn dat je deze ontvangen hebt.

 

Ed van Leeuwen sr. overgebracht naar Rheumacentrum

Ed van Leeuwen sr. is van het IJssellandziekenhuis overgeplaatst naar het revalidatiecentrum 'Rheumacentrum'. Daar gaat Ed verder met het herstel van een herseninfarct. Het herstel gaat langzaam maar wel steeds iets verder. Spraak is nog een probleem, maar inmiddels kan hij staan en een klein stukje lopen.

In het Rheumacentrum kan hij bezoek ontvangen; er zijn geen specifieke bezoektijden. Wel wordt verzocht even contact op te nemen met Ed jr. om het bezoek te spreiden.

De gegevens zijn:

Sluitingsavond

donderdag 5 juni 2008 - 20.45 uur tot 22.00 uur

Het clubavondseizoen is weer ten einde en dat sluiten we af op onze jaarlijkse sluitingsavond. Je bent van harte uitgenodigd!

Wisseling van trainer

Robin van 't Hof heeft ons laten weten dat hij na 5 juni a.s. stopt om als trainer voor de RSV te fungeren. Wij betreuren Robins beslissing doch respecteren zijn motivatie voor deze beslissing. Wij danken Robin voor zijn inzet als trainer voor de RSV gedurende de afgelopen jaren en wensen hem veel succes in zijn toekomstige rol als scheidsrechterdocent.

Rechtstreeks verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de COVS via internet

Vandaag, zaterdag 24 mei, is de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de COVS. De LCI doet rechtstreeks verslag van deze vergadering via internet.

U kunt op dit moment de vergadering volgen via deze internetlocatie: http://www.ustream.tv/channel/covs-jaarvergadering-2008

Impressie van het verslag via internet

Het gaat om een proef: zowel beeld en geluid kunnen soms wegvallen of moeilijk zichtbaar/hoorbaar zijn.

Training/Clubavond gedurende de maanden juni en juli

Zoals gebruikelijk zal gedurende de maanden juni en juli de training op de dinsdag komen te vervallen

Gedurende deze maanden zal de training op donderdag wel plaatsvinden

Ook de clubavond zal gedurende deze maanden worden gehouden. Wij hopen dan ook dat vele leden de weg naar he clubhuis zullen blijven vinden zodat het onderling contact gedurende deze periode niet  verloren zal gaan

Pagina's

Abonneren op Latest News