Informatie

Informatie

Inschrijfformulier

Let op!

Lidmaatschap van de vereniging houdt automatisch in dat niet-commerciële informatie, maar verenigingsgebonden informatie naar je verzonden kan worden.

Contributie

  • Normale leden: EUR 52,--.
  • Ondersteunende leden/donateurs: EUR 32,--.
  • Juniorleden: EUR 29,-- (tot en met het jaar waarin je 18 wordt).

Wij verzoeken je het bedrag alleen volledig of in halfjaarlijkse termijnen te voldoen.

Betaling kan door het bedrag over te maken op ING-rekening 293180 (IBAN: NL74INGB0000293180) ten name van de Penningmeester RSV te Etten-Leur.

Adres

Trainingsadres en onderkomen:

Sportclub Excelsior
Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam

Correspondentieadres:

Jules de Cortestraat 16
5146 DK Waalwijk

secretaris@rsvnet.nl

Training

Op woensdagavond wordt van 19.30 tot 20.30 uur getraind. De training staat onder leiding van een of meer kundige en gediplomeerde trainers.

Clubavond

Aansluitend op de training van woensdagavond is de wekelijkse clubavond. Klik hier voor het programma.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur, inclusief taakverdeling

Statuten en huishoudelijk reglement (alleen voor leden)

Ereleden

Een foto-album met de onderscheiden ereleden en leden van verdienste.

RSV'er van het Jaar

Een overzicht van de jaarlijkse huldeblijken.

Leden

De RSV’ers van dit moment

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid groepsinhoud: 

Openbaar