RSV'er van het Jaar

De onderscheiding "RSV'er van het Jaar" wordt uitgereikt aan een lid van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (RSV) voor bijzondere verrichtingen die het lid voor de scheidsrechterssport in het algemeen en de vereniging in het bijzonder in één jaar heeft bewerkstelligd.

De prijs die bij de onderscheiding hoort is de Jan van Beveren-prijs. Jan was van 1972 tot 1992 vice-voorzitter en notulist in het bestuur. Hij zorgde met zijn gulle lach en goede humeur altijd voor positieve energie. Bij zijn afscheid op 21 maart 1992 werd Jan het erelidmaatschap toegekend. In datzelfde jaar overleed hij.

Ontbrekende jaren:

  • Voor het jaar 1999 werd de prijs niet uitgereikt, maar kreeg de toenmalige jubileumcommissie een eervolle vermelding.
  • Voor de jaren 2004, 2005 en 2008 werd de prijs niet uitgereikt.

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid groepsinhoud: 

Openbaar

Bestand: