Jaarvergadering kort maar krachtig

Ook deze jaarvergadering was een rustige. Ongeveer 30 leden hadden de moeite genomen om te komen of te blijven na de training. Een aantal leden was verhinderd, onder wie Erik Leenart die gehuldigd zou worden voor zijn 25-jarig lidmaatschap van de COVS.

Alle onderdelen, zoals het vaststellen van de contributie en de benoeming van bestuurs- en commissieleden, werden in vlot tempo afgehandeld. Bij de bespreking en bij de rondvraag werden enkele vragen gesteld.

Secretaris Ed van Leeuwen jr. werd verblijd met het erelidmaatschap van de vereniging.

Nieuwe leden

Wij verwelkomen onze nieuwe leden Frank Groenen, Erik Ju, Wesley Kaijen, Enver Kukuksen, Akash Mahangi, Floris Oskam, Yoran Pekaar, Ramie Sulaiman, Max Wolfkamp en donateur Peter Oskam.

Pagina's

Abonneren op Regel 18 RSS