COVS

Onderwerpen gerelateerd aan de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechers

Bruikleen en aanschaf van AXIWI Headsets

Op covs.nl is te lezen dat het bestuur van de COVS Nederland overeenstemming heeft bereikt met Axitour Communication Solutions inzake de aanschaf van AXIWI Headset-systemen.

Daarnaast is Axitour Communication Solutions al jaren partner en sponsort Axitour de Gouden Scheidsrechtersfluit, die ieder jaar wordt uitgereikt op het COVS Scheidsrechterscongres aan een scheidsrechter die een belangrijke bijdrage levert aan de voetbalarbitrage in Nederland.

Pagina's

Abonneren op RSS - COVS