Historie

Artikelen en andere feitjes uit het verleden.

Geschiedenis

Toen op 9 mei 1924 in een zaal van Café Martinit aan de Kruiskade de oprichtingsvergadering van de RSV plaatshad, kon niemand van de vijfitg aanwezigen voorzien hoe de vlag van de RSV er in de toekomst bij zou hangen. Een vijftigtal arbiters woonde de eerste vergadering bij, waarvan een dertigtal zich aanmeldde. Mede-oprichter Frans Muys hield tijdens de bewuste vergadering een inleiding over het doel en nut van een op te richten scheidsrechtervereniging.

Onderwerp: 

Regel 18 - de papieren historie

In 1988 verscheen Regel 18 voor het eerst als nieuwsbrief van de RSV. Met de nieuwsbrief werd ook het logo geintroduceerd, dat nog steeds zo herkenbaar is voor de vereniging.

De naam verwijst naar de extra regel (naast de 17 vastgelegde) die een scheidsrechter zou moeten toepassen en waar een beroep wordt gedaan op persoonlijkheid, gevoel voor de wedstrijd en de specifieke context van de wedstrijd.

In 1993 werd de website van de RSV (als eerste scheidsrechtersvereniging) opgezet. De website kreeg de naam Regel 18 en verving daarmee de nieuwsbrief.

Onderwerp: 

Paasklaverjassen

woensdag 4 april 2012 - 20.45 uur tot 22.15 uur

Op 4 april is er weer het jaarlijkse paasklaverjassen. Opgeven kan vanaf nu bij Anne Greveling, Henk Lavrijssen en Robert Domhof. Geef je svp zoveel mogelijk vooraf op, zodat er door de organisatie rekening gehouden kan worden met het aantal deelnemers (prijzen e.d.).

Opgeven kan op de clubavonden voorafgaand of op de avond zelf of via activiteiten@rsvnet.nl (komt bij Anne uit)

Pagina's

Abonneren op RSS - Historie