RSV'er van het Jaar

Henk Verzaal overleden

Vrijdag hebben wij het droeve bericht gehad dat ons lid Henk Verzaal in de nacht van donderdag op vrijdag op 59-jarige leeftijd is overleden.

Henk was al langere tijd ziek en wist ook dat hij aan die ziekte zou komen te overlijden.

Henk zal donderdag worden gecremeerd.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 24 november van 18.45 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta Ogier, Van Aalstlaan 24 (wijk 22) te Zoetermeer.

Jaarvergadering

woensdag 27 maart 2019 - 21.00 uur
 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 28 maart 2018.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening.
  Begroting
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2020.
 11. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 12. Verkiezing commissies.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Peter Platteschor RSV'er van het Jaar 2017

Op de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging heeft onze voorzitter Peter Platteschor de 'Jan van Beveren'-prijs ontvangen. Deze prijs geeft recht om een jaar de titel RSV'er van het Jaar te voeren.

Erevoorzitter Robert Domhof las de considerans voor en reikte namens de commissie de prijs aan Peter uit. Wij feliciteren hem van harte met deze terechte waardering.

Pagina's

Abonneren op RSS - RSV'er van het Jaar