Website

Aanstellingen RSV'ers 1-5 Maart

Vanwege de schoolvakanties is er dit weekend een beperkt programma, waardoor maar een klein groepje leden in actie hoeft te komen.
Een mooie gelegenheid dus om een keer bij een collega te gaan kijken!
 
Er is zelfs een RSV'er actief bij een interlandwedstrijd!
Benieuwd wie dit is en waar de andere leden dit weekend in actie komen? Klik op de link van dit bericht voor de complete lijst!

Jaarvergadering

woensdag 27 maart 2019 - 21.00 uur
 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 28 maart 2018.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening.
  Begroting
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2020.
 11. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 12. Verkiezing commissies.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Pagina's

Abonneren op RSS - Website