Najaarsvergadering COVS West 2

Tijdstip: 

maandag 7 november 2011 - 20.00 uur

1.         Opening/mededelingen.

2.         Ingekomen stukken.

3.         Verslag vergadering JADV 2 mei 2011.

4.       Vaststelling plaats en data evenementen West II in 2012.

 • spelregelwedstrijden voor de jeugd,
 •             de districtsfinale is gepland op donderdag/vrijdag 29/30 maart 2012;
 •  
 • spelregelwedstrijden voor COVS-teams,
 •             de districtsfinale is gepland op donderdag/vrijdag 26/27 april 2012;
 •  
 • districtskampioenschap zaalvoetbal;
 •                  
 • districtskampioenschap 7 tegen 7.

 

5.       Vaststelling plaats en datum Jaarlijkse Algemene Districtsvergadering.

6.         Benoeming Kascontrolecommissie 2011.

7.         COVS-aangelegenheden.

-informatie n.a.v. overleg op 5 november 2011 met het VCN;

-vacaturen districtsbestuur

 1. voorzitter
 2. secretaris
 3. penningmeester
 4. portefuillehouder Werving&Behoud.

                   

8.         KNVB.

9.         Rondvraag.

10.       Sluiting.

 

Onderwerp: 

Groepen: 

Bestand: