Jaarvergadering

Tijdstip: 

woensdag 29 maart 2023 - 21.00 uur

Agenda van de 98e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Plaats:           Onderkomen RSV (Clubhuis SC Excelsior)

 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 30 maart 2022.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening.
  Begroting
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie.
 11. Vertrouwenspersoon.
 12. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 13. Verkiezing commissies.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

We nodigen alle leden en donateurs uit om hierbij aanwezig te zijn en waar gewenst ook vooraf te bespreken punten aan te leveren via secretaris@rsvnet.nl of tijdens clubavonden bij één van de aanwezige bestuursleden.

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid groepsinhoud: 

Openbaar

Bestand: