Eerste informatie trainingsopzet 2017-2018

Ongeveer 2 weken geleden heeft de Technische Commissie bij elkaar gezeten om de uitslag van de enquête te bespreken en wat ideeën te bedenken om het trainingsschema voor komend seizoen te verbeteren. Er zal nu in de maand Augustus gewerkt worden aan een nieuw traingsschema voor het nieuwe seizoen, zodat hier in September mee begonnen kan worden. Er zullen wat veranderingen in dit schema worden doorgevoerd, deze veranderingen zullen later worden gecommuniceerd aan iedereen.

Er zijn al wel een aantal andere veranderingen die per direct worden doorgevoerd, welke afgelopen woensdag als deels zijn genoemd en doorgevoerd tijdens de training. Deze veranderingen worden hier nog even kort toegelicht zodat ze voor iedereen duidelijk zijn:

  • De warming-up die wordt aangeboden wordt korter. Normaal werd de warming-up in 3 series aangeboden, daar wordt nu de eerste serie vanaf gehaald. Op deze manier wordt er meer verantwoordelijkheid voor het opwarmen bij de leden neer gelegd en blijft er meer effectieve trainingstijd over. De laatste maanden was vaak zichtbaar dat veel leden 10-15min voor de training al omgekleed en al langs het veld stonden te praten. De trainers verwachten nu dat er voor de start van de training al wat wordt ingelopen en opgewarmd, zodat er niet 'koud' aan de training begonnen wordt en er sneller mer de kern van de training kan worden begonnen.
  • Het werd door enkele leden en door de trainers als vervelend ervaren als er mensen te laat kwamen en direct aansloten bij de groep. Ook is dit fysiek niet verantwoord als er zonder goede warming-up begonnen wordt met trainen. Als er mensen, om wat voor reden dan ook, later aansluiten op de training dan moet diegene eerst zelf inlopen en opwarmen voordat er wordt aangesloten bij de groep.
  • De training duurt ten minste 1uur en 15 minuten. Dit kan worden ingekort als er bijvoorbeeld speciale clubavonden zijn, zoals een lezing of iets dergelijks.

Verder zal er de komende weken gekeken worden naar meer afwisselende varianten van bijvoorbeeld de warming-up. De volgorde van de oefeningen blijft gelijk (om duidelijkheid en de routine aan te houden), maar er wordt gekeken om dit in verschillende vormen aan te bieden, zoals afgelopen woensdag al is gedaan.

De trainers vinden het altijd fijn om zowel positieve als opbouwende feedback te ontvangen over de trainingen en de veranderingen hierin. Deze feedback kan gebruikt worden om de trainingen nog leuker en kwalitatief sterker te maken! Alle feedback is welkom!

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over de training en de trainingsopzet, schroom niet om een van de trainers aan te spreken!

Onderwerp: 

Groepen: