Antwoorden spelregelronde 5

Afgelopen woensdag 10 januari stond na afloop van de training spelregelronde 5 gepland. Deze spelregelronde zou oorspronkelijk op 13 december gespeeld zijn, maar vanwege sneeuw op het veld die avond, waardoor de training geen doorgang vond, moest deze ronde worden verplaatst. Had de vragensteller een moeilijke vragenset gemaakt, had de training onder leiding van Erik Leenart al (te) veel inspanning gekost of waren de meeste leden op spelregelgebied 'gewoon' niet scherp? De scores vielen deze avond wat tegen in vergelijking met ronde 3 en 4. Gerard Bink behaalde met een 8,5 de hoogste score van de vierentwintig deelnemers. Hij werd op de voet gevolgd door Franklin Berg en Arjan Verhoeve; zij scoorden een 8. Giovanni Verhoeve blijft ondanks een 6,5 bij deze ronde de stand aanvoeren na vijf gespeelden ronden.

Top 3 ronde 5:

  1. Gerard Bink               8,5
  2. Franklin Berg              8
  3. Arjan Verhoeve           8

 

Top 4 na vijf ronden:

  1. Giovanni Verhoeve    38,5
  2. Franklin Berg               32
  3. Isabelle van Gilst        27,5
  4. Gerard Bink                 26

De volgende spelregelronde zal gespeeld worden op woensdag 24 januari. Aanstaande woensdag, 17 januari, is er een spelregeltest in duo's. Deze test begint om 21.00 uur waarbij zowel schriftelijke vragen, leesvragen, beeldvragen en quizvragen aan bod zullen komen. Alle vragen dienen met behulp van Socrative Student beantwoord te worden. Bij iedere vraag mag je met je partner overleggen; één mobiel device per duo is voldoende. De test zal om 21.45 uur afgelopen zijn.

In de bijlage treffen jullie zoals gebruikelijk de vragen plus antwoorden aan van de gespeelde spelregelronde.

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: