Contributie blijft onveranderd

De afgelopen weken hebben we alle leden gevraagd of we vanwege de coronasituatie de contributie zouden moeten verlagen.

19 leden hebben via de website aangegeven dat de contributie gelijk zou moeten blijven. Daarnaast hebben nog 4 leden via e-mail dat bevestigd. 4 leden zouden graag zien dat het verlaagd werd.

Totaal betekent dat 23 stemmen voor (85%), 4 tegen (15%). Het bestuur stelt vast dat het merendeel van de reagerende leden vindt dat de contributie zo moet blijven, ook al heeft maar 21% gereageerd.

We danken de leden die de moeite hebben genomen zich hierover uit te spreken.

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar