Protocol training

Blijf thuis als…

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten.
 • Blijf thuis als iemand positief getest is op het coronavirus en jij in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar hebt gehad.
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

Voor de training

 • Reis zoveel mogelijk alleen naar de training.
 • Kom zoveel mogelijk lopend, met de fiets of met de auto naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV.
 • Houd je voor de training aan de aanwijzingen van de trainer, de aanwezige bestuursleden onder wie de coronacoördinator (te herkennen aan een hesje); zij hebben de bevoegdheid om je naar huis te sturen wanneer je je niet aan de aanwijzingen houdt.
 • Blijf op 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon!

Tijdens de training

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Spuug niet en snuit je neus niet op het veld. Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog. Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Als je je neus wilt snuiten, gebeurt dat buiten het veld bij de vuilnisbak. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
 • Toeschouwers en niet-trainende leden zijn niet welkom.
 • De groepshug na afloop van de training zal vanzelfsprekend niet plaatshebben. De groepsyell kan wel, mits dat op gepaste afstand gebeurt.
 • Houd je voor de training aan de aanwijzingen van de trainer, de aanwezige bestuursleden onder wie de coronacoördinator (te herkennen aan een hesje); zij hebben de bevoegdheid om je naar huis te sturen wanneer je je niet aan de aanwijzingen houdt.
 • Tijdens het sporten is spelerscontact weer mogelijk, met de nadruk op tijdens het sporten. Als regel geldt nog steeds de 1,5 meter afstand.

Gebruik van de kleedkamer

 • Er worden voldoende kleedkamers opengesteld om iedereen te laten omkleden en/of douchen.
 • De toiletten zijn beschikbaar. Bij gebruik van het toilet wachten tot deze geheel vrij is, zodat de 1,5 meter in acht kan worden gehouden.
 • Ga alleen op de gemerkte plaatsen zitten. Zijn de gemerkte plaatsen bezet, wacht dan tot er iemand de kleedkameer verlaat.
 • Gebruik de kleedkamer alleen om zo snel mogelijk te verkleden en/of te douchen. Uitpuffen en praten kan buiten of in de kantine
 • Neem bij verlaten van de kleedkamer jouw eigen spullen en rommel mee.
 • Zorg dat de plek die je verlaat geschikt is voor gebruik door een ander.
 • De laatste persoon die de kleedkamer gebruikt zorgt dat deze schoon achterblijft en afgesloten wordt.
 • Blijf op 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon!

Gebruik van de kantine

 • De kantine is gesloten.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met ons.

We rekenen op eenieders gezond verstand voor, tijdens en na afloop van de training!

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar