Informatie van de COVS - november 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Samenstelling landelijk bestuur COVS Nederland

Portefeuilleverdeling landelijk bestuur

Leden van verdienste

Arbitragecongres

NK Zaalvoetbal 2019

Jaarvergadering 2019

Toernooien 2019

Toernooien 2020 (en verder)

Sponsoring en webshop

Aftreden voorzitter

Gebruik naam COVS

Wijzigingen en vacatures commissies

 

Samenstelling landelijk bestuur COVS Nederland

Op de jaarvergadering van 8 september 2018 in Leusden heeft een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van het landelijke bestuur. Piet Tiggelaar was aftredend en is opgevolgd door Ron de Bruin. De samenstelling van het VCN is nu als volgt:

 • Pol Hinke (voorzitter)
 • Pieter-Jan Janssen (secretaris)
 • Jos Straver (penningmeester)
 • Johan Suurd (afgevaardigde district Noord)
 • Frank Sanders (afgevaardigde district Oost)
 • Ron de Bruin (afgevaardigde district West 1)
 • René Kiebert (afgevaardigde district West 2)
 • Arthur Smits (afgevaardigde district Zuid 1)
 • Tomy Klein Zieverink (afgevaardigde district Zuid 2)

 

Portefeuilleverdeling landelijk bestuur

Op de laatste bestuursvergadering is de portefeuilleverdeling ook weer bijgewerkt. Deze is nu als volgt:

 • KNVB:  Pol Hinke
 • Media: Ron de Bruin en Arthur Smits
 • Opleidingen, technische zaken en toernooien: Johan Suurd
 • Spelregels: Johan Suurd
 • Werving en behoud: René Kiebert
 • Juridische zaken: Frank Sanders
 • Sponsoring: Tomy Klein Zieverink
   

 

 

Leden van verdienste

Tijdens de jaarvergadering zijn Thon Harte en Piet Tiggelaar door de vergadering benoemd tot lid van verdienste van de COVS.

Thon Harte heeft grote verdiensten gehad voor de COVS. Eerst bij zijn groep Gorinchem, maar de laatste jaren ook als penningmeester en ledenadministrateur. Dit heeft hij op en top gedaan. Alles is inzichtelijk in beeld gebracht. De nieuwe ledenadministrateur Hugo Jaspers kan voortborduren op het goede werk van Thon Harte. Voor Jos Straver geldt dit hetzelfde als penningmeester. Was alles voorheen nog redelijk onduidelijk, Thon Harte heeft gezorgd dat dit werd verbeterd. Zelfs met een teruglopend ledenaantal heeft hij toch alles kunnen blijven doen, zonder de begroting te overschrijden.

Piet Tiggelaar was al als secretaris in het district West 2 en als secretaris van Alkmaar echte COVS-man. Het COVS-bloed stroomt door zijn aderen. Hij deelt lief en leed met de COVS. Op het moment dat hij zwaar leed in zijn privéleven kende, heeft hij bij de COVS steun gevonden. Na 25 jaar bestuurlijk actief te zijn binnen de COVS geeft hij besloten om nu het stokje door te geven.

 

Arbitragecongres

Op zaterdag 12 januari 2019 zal in het district Oost het volgende arbitragecongres worden gehouden. Dit zal plaatsvinden in Oldenzaal. Deze dag zal mede verzorgd worden door onze topscheidsrechter Björn Kuipers. Omdat hij ook veel aan de COVS te danken had, heeft hij gratis zijn medewerking aan deze dag toegezegd. Op deze dag zal ook weer de gouden scheidsrechtersfluit worden uitgereikt door de Commissaris van de Koning.

 

NK Zaalvoetbal 2019

Het landelijk zaalvoetbaltoernooi van de COVS zal gehouden worden op zaterdag 19 januari 2019. In het district West 1 zijn de groepen Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad bezig om dit toernooi op een goede manier op te zetten. Het toernooi zal gehouden worden in Den Helder. Zodra er meer informatie bekend is, zal dit met jullie gecommuniceerd worden.  

 

Jaarvergadering 2019

Inmiddels hebben we als landelijk bestuur de datum voor de jaarvergadering in 2019 vastgesteld op zaterdag 18 mei.

 

Toernooien 2019

Op de jaarvergadering van 8 september 2018 zijn ook de overige toernooien voor 2019 vastgesteld. Onderstaand de data en organiserende verenigingen voor deze toernooien.

 • Districtsfinales spelregels: donderdag-zondag 4-7 april 2019
 • Eventuele districtsfinales jeugdspelregels: donderdag-zondag 11-14 april 2019
 • NK Jeugdspelregels: zaterdag 1 juni 2019 (Apeldoorn)
 • NK Spelregels: zaterdag 15 juni 2019 (Enschede)
 • NK Veldvoetbal: zaterdag 22 juni 2019 (Enschede)

Met betrekking tot het veldvoetbaltoernooi is op deze jaarvergadering ook besloten om dit voortaan vast als 7 tegen 7 te houden.

 

Toernooien 2020 (en verder)

Over de organisatie van de toernooien vanaf 2020 is op de jaarvergadering het besluit genomen om af te stappen van het roulatieschema. Voornamelijk doordat jubilerende verenigingen graag een toernooi wilden organiseren is hier de afgelopen jaren al sterk van afgeweken. Vanaf 2020 kan dus iedere groep aangeven als ze een toernooi willen organiseren. Op de jaarvergadering van 2019 zullen de organiserende verenigingen voor deze toernooien worden aangewezen.

 

Sponsoring en webshop

We zijn in een vergevorderd stadium met twee partijen om een nieuwe webshop met COVS-artikelen op te zetten. Hierop zullen ook door middel van een sponsorovereenkomst voor een aantrekkelijke prijzen scheidsrechterskleding en -toebehoren te koop zijn. Ook de aankoop van de vaantjes voor de pupil van de week zal dan via deze nieuwe webshop gaan verlopen. Omdat we nog bezig zijn met de laatste puntjes op de i te zetten, vragen we jullie nog even geduld hiervoor.

 

Aftreden voorzitter

Vanwege zijn drukke werkzaamheden heeft onze voorzitter Pol Hinke aangegeven dat hij vanaf de jaarvergadering van 2019 zijn taak zal beëindigen. Als landelijk bestuur zijn we daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een commissie onder leiding van René Kiebert zal zich gaan bezig houden met de opvolging van Pol Hinke.

 

Gebruik naam COVS

Op de jaarvergadering heeft de groep Leiden gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de herkenbaarheid van de naam COVS. Hoewel we herkennen dat de naam COVS niet bij iedereen een associatie met voetbalscheidsrechters teweeg brengt, zijn wij niet van mening dat we onze naam aan moeten passen. We zien dat veel groepen de naam COVS niet in hun verenigingsnaam hebben en gewoon herkenbaar zijn als scheidsrechtersvereniging. Tevens zal een nieuwe naam ook snel weer afgekort gaan worden, waarna hetzelfde probleem gaat ontstaan. Daarom gaan wij in onze (externe) communicatie nadrukkelijker de volledige naam van de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters) vermelden. Ook zullen we de afkorting VCN (Verenigingsbestuur COVS Nederland) zo veel mogelijk proberen te beperken.

 

Wijzigingen en vacatures commissies

Tijdens de jaarvergadering hebben in diverse commissies (her)benoemingen plaatsgevonden. Echter zijn nog niet alle commissies volledig bemand. In de permanente commissies zijn nog vacatures in de Tuchtcommissie, de Commissie van beroep en de Landelijke Commissie Spelregels. Ook in de overige commissies (Commissie technische zaken en toernooien, Commissie werving en behoud, Commissie Media, Commissie sponsoring en Commissie juridische zaken) kunnen we nog aanvulling gebruiken. Weet je iemand die hiervoor interesse heeft? Laat het de secretaris (secretaris@covs.nl) weten!

 

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar