Verslag spelregelronde 2: 23 september

Op woensdag 23 september is na de training spelregelronde 2 gespeeld. In de dagen erna was er nog de mogelijkheid voor de mensen die niet op de training aanwezig waren om deze vragen via Socrative te maken. In totaal hebben 46 mensen de vragen van deze ronde ingevuld.

In deze ronde behaalden liefst negen deelnemers de maximale score. Een prima score zo aan het begin van het seizoen. Hopelijk komen er dit seizoen nog vele van dit soort scores voorbij in de komende rondes.

De opzet en invulling van de spelregelrondes zal met ingang van ronde 3 (komende week) gewijzigd worden. De COVS gaat vanaf dinsdag 6 oktober starten met een tweewekelijkse landelijke spelregelquiz als vervolg op de quiz in het voorjaar op de COVS-site. De RSV zal voor het vervolg van de spelregelrondes gebruik gaan maken van de vragen op de site van de COVS.

De COVS speelt de vragen (ook) via Socrative met kamer/room LCS2021. Gebruik deze kamer om in te loggen. Type daarna bij naam eerst RSV gevolgd door je voor- en achternaam. De COVS zal de vragen open zetten op dinsdagmorgen om 11.00 uur en vervolgens sluiten op maandagavond om 21.00 uur. Je hebt dus ongeveer een week om de vragen online te maken. Op de clubavond na het sluiten van de vragen zullen deze besproken worden. Daarna zal deze cyclus herhaald worden.

De vragenset van de COVS bestaat per ronde uit tien vragen: vier vragen met beeldfragmenten waarbij gevraagd wordt naar de disciplinaire straf en de spelstraf, twee vragen met een stelling, twee meerkeuzevragen met vier antwoordmogelijkheid en twee vragen met vijf antwoorden waarvan er twee goed en drie fout zijn. Per vraag die volledig goed beantwoord is, krijg je een punt. In totaal kun je per ronde tien punten halen.

Spelregelronde 3 kan vanaf dinsdag 6 oktober online via Socrative ingevuld worden. Deze ronde wordt gesloten op maandag 12 oktober om 21.00 uur. Op woensdag 14 oktober worden de vragen op de clubavond besproken.

In de bijlage zoals gebruikelijk de vragen plus antwoorden en uitleg van deze tweede spelregelronde van dit seizoen.

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: