Bestuur

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Natuurlijk wensen je we het allerbeste voor 2010, maar we vinden het ook heel prettig om dat in persoon te doen.

Daarom nodigen we je van harte uit voor onze Nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op de eerste woensdag van het nieuwe jaar, 6 januari 2010.

Contributie 2010 al betaald?

De contributie voor 2010 is hetzelfde als voor 2009:

  • EUR 52,-- voor normale leden;
  • EUR 32,-- voor ondersteunende leden/donateurs;
  • EUR 29,-- voor juniorleden.

Wij verzoeken je de contributie voor 1 januari 2010 over te maken op ING-rekening 293180 t.n.v. de penningmeester te Etten-Leur.

Jaarvergadering 2009

woensdag 25 maart 2009 - 20.45 uur tot 22.00 uur

Agenda 85e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

1. Opening.

2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 27 maart 2008. 

3. Ingekomen stukken.

4. Mededelingen van het bestuur. 

5. Verslag van de secretaris.

6. Verslag van de penningmeester.
     Verlies- en winstrekening 2008.
     Begroting 2009.

7. Verslag van de kascommissie.

8. Bestuursbeleid.

9. Verkiezing bestuursleden.

10. Contributie 2010.

11. Mutaties ledenlijst (facultatief).

12. Verkiezing permanente commissies.

Contributie al betaald?

Een flink aantal leden heeft nog niet voldaan aan de financiele verplichtingen voor dit jaar. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan verzoeken we je dit zo snel mogelijk alsnog te doen.

De contributie is voor 2008 vastgesteld op EUR 50,-- voor normale leden. Ondersteunende leden/donateurs betalen EUR 30,--. Juniorleden betalen EUR 27,--.

Betaling kan door het bedrag over te maken op rekening 293180 t.n.v. de penningmeester van de R.S.V..

 

 

Nieuwe leden

Wij verwelkomen onze nieuwe leden Frank Groenen, Erik Ju, Wesley Kaijen, Enver Kukuksen, Akash Mahangi, Floris Oskam, Yoran Pekaar, Ramie Sulaiman, Max Wolfkamp en donateur Peter Oskam.

Pagina's

Abonneren op RSS - Bestuur