Jaarvergadering

Tijdstip: 

woensdag 28 maart 2018 - 21.00 uur

Agenda van de 94e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Plaats:           Onderkomen RSV (Clubhuis SC Excelsior)

 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 29 maart 2017.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening.
  Begroting
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2019.
 11. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 12. Verkiezing commissies.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

We nodigen alle leden en donateurs uit om hierbij aanwezig te zijn en waar gewenst ook vooraf te bespreken punten aan te leveren via secretaris@rsvnet.nl of tijdens clubavonden bij één van de aanwezige bestuursleden.

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid groepsinhoud: 

Openbaar

Bestand: