Vragen en antwoorden spelregelronde 15

Afgelopen woensdag werd de vijftiende (en laatste) spelregelronde van dit seizoen gespeeld. Negenenveertig deelnemers namen deel aan deze laatste ronde; dit aantal komt (bijna) overeen met het gemiddeld aantal deelnemers per ronde dit seizoen. In vergelijking met vorige seizoenen is er sprake van een (spectaculaire) stijging. Deze stijging is deels te verklaren door de deelname van leden van de VSV (Vlaardingen) en SV Rijnmond aan deze spelregelcompetitie. Doordat de VSV haar clubavond op donderdag heeft, konden onze leden de vragen digitaal via Socrative ook op deze avond maken. Om in aanmerking te komen voor een plekje in de eindstand moet minimaal tien keer deelgenomen zijn. Mede door de twee avonden waarop de vragen (digitaal) gemaakt konden worden, dingen dit jaar vierenveertig deelnemers mee om de prijzen. Aanstaande woensdag tijdens de sluitingsavond van dit jaar zal de eindstand bekend gemaakt worden.

In de bijlage de vragen en antwoorden plus uitleg van deze laatste ronde.

Onderwerp: 

Groepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: