Data conditietesten en spelregeltoetsen bekend

De data en locaties voor de conditietesten en spelregeltoetsen zijn nu bekend. Bij de R.S.V. zullen deze plaatshebben op donderdag 25 september en 2 oktober.

Een volledig overzicht is hier te vinden.

De registratie van de inschrijvingen van de test en toets wordt door de K.N.V.B. gedaan, niet door de R.S.V.. Je kunt hiervoor dus ook niet het digitale aanmeldingsformulier gebruiken.

Onderwerp: 

Groepen: