Media

Jaarvergadering

woensdag 27 maart 2019 - 21.00 uur
 1. Opening.
 2. Notulen van de J.A.L.V. d.d. 28 maart 2018.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen van het bestuur.
 5. Verslag van de secretaris.
 6. Verslag van de penningmeester.
  Verlies- en winstrekening.
  Begroting
 7. Verslag van de kascommissie.
 8. Bestuursbeleid.
 9. Verkiezing bestuursleden.
 10. Contributie 2020.
 11. Mutaties ledenlijst (facultatief).
 12. Verkiezing commissies.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

RSV vertegenwoordigt COVS West II tijdens NK Spelregels

Aanstaande zaterdag zal de Rotterdamse Scheidsrechtersvereniging voor de tweede keer op rij de COVS West II vertegenwoordigen tijdens het NK Spelregels. Helaas deze keer niet door het DK te winnen, maar door aanwijzing. Dit doet echter niets af aan de voorbereidingen die de leden van de spelregelteams van de RSV in de afgelopen maanden hebben doorlopen. Zeer frequent zijn ze samengekomen buiten de clubavonden om, om zo optimaal voorbereid te zijn.

Pagina's

Abonneren op RSS - Media